sahypa_banner

Biz hakda

Hitec Medical Co., Ltd.

Dünýädäki hassahanalara we öý hassalaryna ýokary hilli we tygşytly ideg bermek Hitec Medical-iň uly hormaty bolar.

Uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýmak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Taryhymyz

“Hitec Medical” Hytaýda ýerleşýän hassahana we öý hyzmaty çözgütleri kompaniýasy, bir gezek ulanylýan lukmançylyk önümleri boýunça hünärmen öndüriji.Hitec lukmançylyk 2011-nji ýylda Şanhaýda döredildi we zawod Nantongda.Hytaýyň ykdysadyýetinde we tehnologiýasynda çalt ösüş bilen Hitec önümçilik liniýasy üçin iň ösen tehnologiýany ulanyp, ýokary hilli gözegçilik üçin önümçilik we hünärmen auditorlary taýýarlamak üçin ökde we bilimli adamlary işe almagy, öndürmek, gaplamak we sterilizasiýa etmek üçin kanagatlanarly önümçilik gurşawyny döretmegi başarýar. .Bu faktorlaryň hemmesi, Hitec-iň abraýly müşderiler tarapyndan gowy kabul edilmegini üpjün edýär.

1
5

Zawodymyz

“Hitec Medical”, müşderilere bir nokatly hyzmat hödürläp bilýän bazar talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli önümleri üpjün etmek üçin birnäçe dürli önüm liniýalaryna eýedir.Erhli sterilizasiýa edilen önümler 100000 derejeli arassalaýyş otagynyň aşagynda öndürilýär.Her önümçilik prosesi ISO 13485 hil gözegçilik ulgamy boýunça işleýär.

Önümlerimiz

Önümlerimiziň hemmesi lukmançylykda bir gezek ulanylýan önümler

Wara ýapyk zeýkeş ulgamy, ýapyk ýara drena system ulgamy (Bahar), Silikon torak drena tube turbasy, T şekilli silikon drena tube turbasy, Silikon tegelek deşilen drenajlar, silikon tegelek kanal / çişirilen zeýkeşler, silikon tekiz deşikli drenajlar, silikon tekiz çişirilen zeýkeşler.

Lateks foleý kateter, Silikon foleý kateter, Lateks menekot kateter, Lateks prezerwatiw kateter, peşew haltasy, peşew aýak sumkasy, Nelaton kateter, peşew stenti, Spigot.

Endotracheal turba, Trakeostomiýa turbasy, intubatiw stil, bougie, Laryngeal maska ​​howa ýoly, Endobronhial turba, gazlandyrylan hek, epidural iňňe, oňurga iňňesi.

“Yankauer” sorujy tutawaç, sorujy birleşdiriji turba, PVC sorujy kateter, iýmitlendiriji turba, aşgazan turbasy PVC, aşgazan turbasy silikon, retal turba, ýapyk sorujy kateter.

Infuziýa we goýberiş toplumy: Infuziýa toplumy, Transfuziýa toplumy, Kelläniň damar toplumy, Kebelegiň gan ýygnamak iňňesi, şpris, Gan çyzygy, Gemodializator.

Turbasy bilen kislorod maskasy, Aerosol maskasy, Nebulizer maskasy, Dem almaýan maska, Köp wentli maska, 6 suwuklandyryjy bilen sazlanyp bilinýän venturi maskasy, trakeostomiýa maskasy, nebulizator laýyklygy, burun kislorod kannulasy, PVC howa ýassygy ýüz maskasy, Dem alyş zynjyry, Kateter dagy, Guedel howa ýoly, Nasofargeal howa ýoly, atylylyk we çyglylyk çalşyjy süzgüç (HMEF), El bilen reanimator.