page_banner

Biz hakda

“Hitec Medical Co., Ltd.”

Bütin dünýäde hassahanalara we öý hassalaryna ýokary hilli we tygşytly ideg bermek Hitec Medical-iň uly hormaty bolar.

Uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýmak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Taryhymyz

“Hitec Medical” Hytaýda ýerleşýän hassahanany we öýde ideg çözgütleri kompaniýasy, bir gezek ulanylýan lukmançylyk önümleri boýunça hünärmen öndüriji.Hitec lukmançylyk 2011-nji ýylda Şanhaýda döredildi we zawod Nantongda.Hytaýyň ykdysadyýeti we tehnologiýasy boýunça çalt ösüş bilen, Hitec önümçilik liniýasynda iň ösen tehnologiýany ulanyp bilýär, ýokary hilli bilim almak we hünär gözegçilik barlagçylary üçin ýokary bilimli we hünärli auditorlary işe almak, öndürmek, gaplamak we sterilizasiýa etmek üçin kanagatlanarly önümçilik gurşawyny döretmegi başarýar. .Bu faktorlaryň hemmesi Hitec-iň abraýly müşderiler tarapyndan gowy kabul edilmegini üpjün edýär.

1
5

Zawodymyz

Hitec Medical, müşderilere bir nokatly hyzmat hödürläp bilýän bazaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli önümleri üpjün etmek üçin birnäçe dürli önüm çyzyklaryna eýedir.Erhli sterilizasiýa edilen önümler 100000 derejeli arassalaýyş otagynda öndürilýär.Her önümçilik prosesi ISO 13485 hil gözegçilik ulgamy boýunça işleýär.

Önümlerimiz

Önümlerimiziň hemmesi lukmançylykda bir gezek ulanylýan önümlerdir

Waranyň ýapyk drena system ulgamy, ýapyk ýara drena system ulgamy (Bahar), Silikon torak drena tube turbasy, T şekilli silikon drena tube turbasy, Silikon tegelek deşikli zeýkeşler, silikon tegelek kanal / çişirilen zeýkeşler, silikon tekiz deşikli drenajlar, silikon tekiz çişirilen drenajlar.

Lateks foleý kateter, Silikon foleý kateter, Lateks menekot kateter, Lateks prezerwatiw kateter, peşew haltasy, peşew aýak sumkasy, Nelaton kateter, peşew stenti, Spigot.

Endotracheal turba, Trakeostomiýa turbasy, intubatiw stil, bougie, Laryngeal maskanyň howa ýoly, Endobronhial turba, gazlandyrylan hek, epidural iňňe, oňurga iňňesi.

“Yankauer” sorujy tutawaç, sorujy birleşdiriji turba, PVC sorujy kateter, iýmitlendiriji turba, aşgazan turbasy PVC, aşgazan turbasy silikon, retal turba, ýapyk sorujy kateter.

Infuziýa we transfuziýa toplumy: Infuzion toplumy, Transfýuziýa toplumy, Kelläniň damar toplumy, Kebelek gan ýygnamak iňňesi, Şpris, Gan çyzygy, Gemodializer.

Turbasy bilen kislorod maskasy, Aerosol maskasy, Nebulizer maskasy, Dem almaýan maska, Köp wentli maska, 6 suwuklandyryjy bilen sazlanyp bilinýän venturi maskasy, trakeostomiýa maskasy, nebulizator laýyklygy, burun kislorod kannulasy, PVC howa ýassygy ýüz maskasy, Dem alyş zynjyry, Kateter dagy, Guedel howa ýoly, Nasofaryngeal howa ýoly, atylylyk we çyglylyk çalşyjy süzgüç (HMEF), El bilen reanimator.