sahypa_banner

Biz bilen habarlaşyň

1

Hitec Medical Co., Ltd.

Her jikme-jik zerurlyklaryňyza hyzmat etmek üçin hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz bar.Has giňişleýin maglumatlara düşünmek üçin mugt nusgalar size iberilip bilner.Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin hakykatdanam biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bize e-poçta iberip, göni habarlaşyp bilersiňiz.Mundan başga-da, guramamyzy has gowy tanamak üçin dünýäniň dürli künjeklerinden zawodymyza baryp görmegi makullaýarys.

Salgysy

No. 1328 Hengnan Road Minhang etraby Şanhaý Hytaý

Telefon

0086 21 6429 6678

Whatsapp

00861347253344

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň