sahypa_banner

önümleri

Lukmançylyk taýdan ulanmak üçin bir gezek ulanylýan PVC sorujy kateter

gysga düşündiriş:

Näsagyň trakeobronhial meýdanyndan mukus we beýleki suwuklyklary siňdirmek üçin sorujy kateter, iň azyndan bir lýumen bilen iň ýakyn ujundan distal ujuna çenli çeýe turba bar.Keseliň trakeobronhial meýdanynda kateteriň ugrukdyrylyşyny ýokarlandyrmak üçin silindr bölegi görnüşinde distal ujuna ýanaşyk ýer berilýär.Mundan başga-da, lýumen huni şekilli ulaldylan rozetka bilen üpjün edilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Kateter

Surfaceerüsti we ujy, hassanyň sazlaşykly bolmagy üçin atrawmatiki goýulmaga mümkinçilik berýär

Easyeňil goýmak we çykarmak üçin sorujy kateter bilen trakeal turba / bronh turbasynyň arasynda pes sürtülme, howa ýolundan dem alyş sekresiýalaryny aýyrmak işini ýeňilleşdiriň, şonuň üçin howa ýollaryny sekresiýalardan arassalap, dykylmagynyň öňüni alyň.

-Distal uç açyk uç bilen, atramatik

- rentgen çyzygy bilen elýeterli

-Kateriýa DEHP ýa-da DEHP MUGT bolup biler

-Hitec Medica tarapyndan üpjün edilýän birleşdirijileriň bäş görnüşi bar

Gapdal gözler:

-Güýçli emele gelen we az trawma

- Has uly diametrler akym tizligini ýokarlandyrýar

Baglaýjy we görnüşleri:

- Çalt ululygy kesgitlemek üçin reňkli kodlanan birleşdirijiler

-Hitec Medical tarapyndan üpjün edilýän birleşdirijileriň bäş görnüşi bar.Olar: Düz görnüşi, T görnüşi, Cap-konus görnüşi, Y görnüşi we Açyk Y görnüşi

Spesifikasiýa

Düz görnüşli birleşdiriji bilen sorujy kateter

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

Reňk kodlamak

Baglaýjynyň görnüşi

HTD0406

6

Açyk ýaşyl

1

HTD0408

8

Gök

HTD0410

10

Gara

HTD0412

12

Ak

HTD0414

14

Greenaşyl

HTD0416

16

Mämişi

HTD0418

18

Gyzyl

HTD0420

20

Sary

 

T görnüşli birleşdiriji bilen sorujy kateter

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

Reňk kodlamak

Baglaýjynyň görnüşi

HTD0506

6

Açyk ýaşyl

2

HTD0508

8

Gök

HTD0510

10

Gara

HTD0512

12

Ak

HTD0514

14

Greenaşyl

HTD0516

16

Mämişi

HTD0518

18

Gyzyl

HTD0520

20

Sary

 

Cap-konus görnüşli birleşdiriji bilen sorujy kateter

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

Reňk kodlamak

Baglaýjynyň görnüşi

HTD0606

6

Açyk ýaşyl

3

HTD0608

8

Gök

HTD0610

10

Gara

HTD0612

12

Ak

HTD0614

14

Greenaşyl

HTD0616

16

Mämişi

HTD0618

18

Gyzyl

HTD0620

20

Sary

 

Y görnüşli birleşdiriji bilen sorujy kateter

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

Reňk kodlamak

Baglaýjynyň görnüşi

HTD0706

6

Açyk ýaşyl

4

HTD0708

8

Gök

HTD0710

10

Gara

HTD0712

12

Ak

HTD0714

14

Greenaşyl

HTD0716

16

Mämişi

HTD0718

18

Gyzyl

HTD0720

20

Sary

 

Aç-açan Y görnüşli birleşdiriji bilen sorujy kateter

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

Reňk kodlamak

Baglaýjynyň görnüşi

HTD0806

6

Açyk ýaşyl

5 

HTD0808

8

Gök

HTD0810

10

Gara

HTD0812

12

Ak

HTD0814

14

Greenaşyl

HTD0816

16

Mämişi

HTD0818

18

Gyzyl

HTD0820

20

Sary


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň