sahypa_banner

önümleri

 • Wara ýapylan zeýkeş ulgamy (Boş)

  Wara ýapylan zeýkeş ulgamy (Boş)

  Bu önüme 3 baharly ewakuator, PVX turbalar, Y birleşdiriji, PVC drena tube turbasy we poslamaýan polat trokar girýär.

  Esasy çig mal: Zeýkeş turbalaryna we ulanylýan dürli materiallaryň gaplaryna görä PVC we / ýa-da silikon kauçuk PP, PS, SS üç görnüşe bölünip bilner.Dürli gaplaryň kuwwatyna görä 400ml we 800ml bölünip bilner.

  Bu önüm garyn, döş, döş we suwuklygyň, iriň we gan akmagyň beýleki bölekleri üçin ulanylýar

 • Wara ýapylan zeýkeş ulgamy (Boş)

  Wara ýapylan zeýkeş ulgamy (Boş)

  Oundaraly drena sy sysgem (Hollow), PVC drena withy bilen bahar däl ýara zeýkeş suw howdanydyr.

  Esasy çig mal: Zeýkeş turbalaryna we ulanylýan dürli materiallaryň gaplaryna görä PVC we / ýa-da silikon kauçuk PP, PS, SS üç görnüşe bölünip bilner.Dürli gaplaryň kuwwatyna görä 400ml we 800ml bölünip bilner.

  Bu önüm garyn, döş, döş we suwuklygyň beýleki bölekleri, iriň we gan akmagy üçin ulanylýar.

 • Waralanan drena System ulgamy (Bahar)

  Waralanan drena System ulgamy (Bahar)

  Bahar PVC Jekson-Pratt 3-Bahar suw howdanlary oundapylan ýara zeýkeş ulgamy

  Negativeapyk ýara sorujy drena System ulgamy, bir wagtyň özünde bir ýa-da iki kateteriň işlemegi bilen negatiw basyş postunda drena for üçin amatly aç-açan bahar aýagy.

 • Silikon suw howdanynyň zeýkeş ulgamy

  Silikon suw howdanynyň zeýkeş ulgamy

  Üýtgeýän basgançakly adapter, her dürli sorujy turba birikmäge mümkinçilik berýär.

  Hil refleksine garşy klapan suwuk refleksi düýbünden ýok edýär.

  Waranyň çyglylygy deňagramlylygyny saklaň;Gowy bejeriş gurşawyny üpjün ediň.

  Gany we suwuklygy hirurgiki ýere täsir etmezden akdyryň.

  Infectionokaşmakdan we hapalanmakdan täsirli gaça durýar