page_banner

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Birnäçe nusga alyp bilerinmi?

Mugt nusgalarymyzy size ibermek mertebedir, ýöne kurýeriň bahasyny abraýly kompaniýaňyz çekmeli

Getirmegiň wagty nähili?

1) .Sampl üçinesargyt,5 günüň içinde taýýarlanar.

2) .Köp sargyt üçin,adatça 20-30 gün gerek, haýsysize esaslanýarr mukdary.

Düzeltmek edip bilersiňizmi?

OEM& ODMgarşy aldy.

1) .Dizaýn we bazany öndüriňdideýaňyza we garalamaňyza.

2) .Göçürilengaplamak.

Töleg nähili?

1. Usd5000-den az mukdar, öňünden tölenmeli.

2. Usd5000-den köp mukdarda, 30% öňünden we iberilmezden 70% öňünden kabul edýäris.

Shük daşamak hakda näme?

1. Mysal üçin sargyt üçin edip bilerbe UPS, Fedex, TNT ect ýaly ekspress kompaniýa tarapyndan iberilýär. Biz olar bilen berk hyzmatdaşlygymyz bar we toplanan hasabyňyzy açsaňyz, bize tölemegiň zerurlygy bolmaz.

2. Köpçülikleýin sargyt üçinbe Deňiz arkaly iberildi. Biziň hyzmatdaşlygymyzyň ekspeditory bar, sizem ulanyp bilersiňizeýeçilik edýärekspeditor.

Hyzmatyňyz hakda näme?

1. Islendik soraga 24 sagadyň dowamynda jogap berler.

2.Aphünärmen öndüriji,hödürleýärishil meselesiwebäsdeşlik bahasy.

3. productshli önümler berk hil barlagy bolaredwe ýüklemezden ozal gowy gaplanan.

4.Arza bermäge kömek edip bilerisüçindegişli şahadatnamalar.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?