page_banner

önümleri

Ilkinji kömek lukmançylyk PVC Silikon Laryngeal Mask Airway LMA

gysga düşündiriş:

Düwürtik maskasy ýüz maskasy bilen endotracheal turbanyň arasyndaky köprini üpjün etmek üçin emele geldi.Düwürtik maskasy howa çalşygyny, kislorodlaşdyrmagy we anesteziki gazlary dolandyrmagy üpjün etmek üçin girizilýär.Facemask we ET turbasyna alternatiwa hökmünde ulanylýar.Laryngeal maskasynyň ulanylyşy çalt ösýär, esasanam ambulatoriýa amallary üçin meşhur, trakeal inkubasiýa edilmez.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Kafe:

- Iň amatly anatomiki laýyklyk üçin nusgawy şekil

- Goýmagy aňsatlaşdyrmak üçin arkaýyn tekiz plastinka berkidiň

- Çalt we takyk ýerleşdirmek üçin kafede berkidilen maslahat

- PVX görnüşiniň çeňňek reňki aýdyňdyr;Silikonyň görnüşi aç-açan, gülgüne ýa-da gök reňkde bolup biler

Uçarman şar:

- Çeňňek basyşyna gözegçilik etmek üçin duýgur degiň

- Has aňsat ölçegi kesgitlemek üçin reňkli kodlanan şar bilen bar

- Reňkli kodlanan çeňňek inflýatory bilen bar

Tube:

- Adaty we berkidilen turba bilen

- Kinksiz polat sim bilen berkidilen turba, howa ýollarynyň turba oklýuziýasyny ýok edýär, möhür ýitirmezden hirurgiki girişi gowulandyrýar.Güýçlendirilen laringial maska ​​ENT, oftalmiki, diş we beýleki kelle / boýun operasiýalary üçin ýörite döredildi.Turbanyň ýokary çeýeligi hirurgiki meýdandan howa ýoluny möhür ýitirmezden ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär

- Tube çalt görmek üçin ululygy, uzynlygy we beýleki maglumatlary bilen çap edilýär

- Turbadaky rentgen çyzygy bilen

- Gaýtadan ulanylýan görnüşi 40 gezek ulanyp we sterilizasiýa edip bolýar

Görnüşi:

- PVC we güýçlendirilen ulanmak

- Silikon we güýçlendirilen ulanmak

- Gaýtadan ulanylýan silikon we berkidilen

Ölçegi:

- # 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0

Spesifikasiýa

Peke-täk PVC laryngeal maska ​​howa ýoluny ulanyň

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

Sabyr agramy (kg)

Iň ýokary çeňňek

inflýasiýanyň mukdary

Standart

Güýçlendirildi

HTC0810

HTC1110

1.0

0-5

4 ml

HTC0815

HTC1115

1.5

5-10

7 ml

HTC0820

HTC1120

2.0

10-20

10 ml

HTC0825

HTC1125

2.5

20-30

14 ml

HTC0830

HTC1130

3.0

30-50

20 ml

HTC0840

HTC1140

4.0

50-70

30 ml

HTC0850

HTC1150

5.0

70-100

40 ml

 

Silikon laringial maska ​​howa ýoluny ýekeje gezek ulanyň

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

Sabyr agramy (kg)

Iň ýokary inflýasiýa mukdary

Standart

Güýçlendirildi

HTC0910

HTC1210

1.0

0-5

4 ml

HTC0915

HTC1215

1.5

5-10

7 ml

HTC0920

HTC1220

2.0

10-20

10 ml

HTC0925

HTC1225

2.5

20-30

14 ml

HTC0930

HTC1230

3.0

30-50

20 ml

HTC0940

HTC1240

4.0

50-70

30 ml

HTC0950

HTC1250

5.0

70-100

40 ml

 

Gaýtadan ulanylýan silikon laringial maska ​​howa ýoly

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

Sabyr agramy (kg)

Iň ýokary inflýasiýa mukdary

Standart

Güýçlendirildi

HTC1010

HTC1310

1.0

0-5

4 ml

HTC1015

HTC1315

1.5

5-10

7 ml

HTC1020

HTC1320

2.0

10-20

10 ml

HTC1025

HTC1325

2.5

20-30

14 ml

HTC1030

HTC1330

3.0

30-50

20 ml

HTC1040

HTC1340

4.0

50-70

30 ml

HTC1050

HTC1350

5.0

70-100

40 ml


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň