sahypa_banner

önümleri

Foli Uretral Kateter 100% Silikon Foli Ballon Kateter

gysga düşündiriş:

“Lateks Free” kateterine mätäç näsag üçin alternatiw, oňat biokompatisiýa bilen 1,100% silikon

2. Süýdükde saklanmagyň iň köp wagty 28 günden köp bolmaly däldir


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

100% Silikon Foli Kateter

Faceüzü:

- surfaceerüsti we ujy, hassanyň sazlaşykly bolmagy üçin atrawmatiki goýulmaga mümkinçilik berýär

- rentgen çyzygy bilen kateter

- Kateter ujunyň ýagdaýyny barlamak üçin rentgen çyzgysy bilen maslahat

- Gowy biokompatisiýa bilen 100% silikon, Lateks Mugt kateterine mätäç näsag üçin alternatiwa

- Öýjükde saklanmagyň iň köp wagty 28 günden köp bolmaly däldir

Gapdal gözler:

- Uretral mukozadan az şikes

- Has uly diametrler peşew akymyny ulaldýar we palta azalýar

Şar:

- Silikon şary gowy konsentrasiýa bilen görnüşini saklamak üçin niýetlenendir

- deflýasiýadan soň ajaýyp gaýtalanma çeýeligi bolan silikon şar, az trawma we peşew çykaryş ýoly arkaly kateteriň öt haltasyndan çykarylanda hassanyň rahatlygyny ýokarlandyrýar.

- Kuwwatlylygy 3ml-50ml aralygynda

Klapan we görnüşleri:

- Plastiki klapan (gaty klapan) bilen bar

- 2 ýol Fr 06-26

- 3 ýol Fr 16-26.Üçünji kanal steril duzy ýa-da başga bir suwaryş erginini guýmak üçin ulanylýar we öt haltada ýa-da prostata operasiýa edilenden soň, gan we gan damarlaryny ýuwmak üçin ulanylýar.

 

2 ýol Çaga 100% Silikon foliý kateteriň uzynlygy 310 mm

No.ok.

Jiangsu Hitec Ref

Ölçegi (Fr / CH)

Şar ukyby

Reňk kodlamak

Klapan görnüşi

HTB0106

I010601

06

3 ml

Gülgüne

Gaty / plastmassa

HTB0108

I010801

08

3-5 ml

Gara

Gaty / plastmassa

HTB0110

I011001

10

3-5 ml

Çal

Gaty / plastmassa

2 ýol Standart 100% Silikon foleý kateteriň uzynlygy 410 mm

No.ok.

Jiangsu Hitec Ref

Ölçegi (Fr / CH)

Şar ukyby

Reňk kodlamak

Klapan görnüşi

HTB0212

I011202

12

5-10 ml

Ak

Gaty / plastmassa

HTB0214

I011402

14

5-10 ml

Greenaşyl

Gaty / plastmassa

HTB0216

I011602

16

5-10

Mämişi

Gaty / plastmassa

HTB0216

I011605

16

30 ml

Mämişi

Gaty / plastmassa

HTB0218

I011805

18

30 ml

Gyzyl

Gaty / plastmassa

HTB0220

I012005

20

30 ml

Sary

Gaty / plastmassa

HTB0222

I012205

22

30 ml

Gyrmyzy

Gaty / plastmassa

HTB0224

I012405

24

30 ml

Gök

Gaty / plastmassa

HTB0226

I012605

26

30 ml

Gülgüne

Gaty / plastmassa

 2 ýol Tiemann 100% silikon foliý kateter

No.ok.

Jiangsu Hitec Ref

Ölçegi (Fr / CH)

Şar ukyby

Reňk kodlamak

Klapan görnüşi

HTB0212C

I021202

12

5-10 ml

Ak

Gaty / plastmassa

HTB0214C

I021402

14

5-10 ml

Greenaşyl

Gaty / plastmassa

HTB0216C

I021602

16

5-10ml

Mämişi

Gaty / plastmassa

HTB0216C

I021605

16

30 ml

Mämişi

Gaty / plastmassa

HTB0218C

I021805

18

30 ml

Gyzyl

Gaty / plastmassa

HTB0220C

I022005

20

30 ml

Sary

Gaty / plastmassa

HTB0222C

I022205

22

30 ml

Gyrmyzy

Gaty / plastmassa

HTB0224C

I022405

24

30 ml

Gök

Gaty / plastmassa

HTB0226C

I022605

26

30 ml

Gülgüne

Gaty / plastmassa

3 ýol Standart 100% Silikon foliý kateteriň uzynlygy 410 mm

No.ok.

Jiangsu Hitec Ref

Ölçegi (Fr / CH)

Şar ukyby

Reňk kodlamak

Klapan görnüşi

HTB0316

I031605

16

30 ml

Mämişi

Gaty / plastmassa

HTB0318

I031805

18

30 ml

Gyzyl

Gaty / plastmassa

HTB0320

I032005

20

30 ml

Sary

Gaty / plastmassa

HTB0322

I032205

22

30 ml

Gyrmyzy

Gaty / plastmassa

HTB0324

I032405

24

30 ml

Gök

Gaty / plastmassa

HTB0326

I032605

26

30 ml

Gülgüne

Gaty / plastmassa

3 ýol Tiemann 100% silikon foliý kateter

No.ok.

Jiangsu Hitec Ref

Ölçegi (Fr / CH)

Şar ukyby

Reňk kodlamak

Klapan görnüşi

HTB0416

I041605

16

30 ml

Mämişi

Gaty / plastmassa

HTB0418

I041805

18

30 ml

Gyzyl

Gaty / plastmassa

HTB0420

I042005

20

30 ml

Sary

Gaty / plastmassa

HTB0422

I042205

22

30 ml

Gyrmyzy

Gaty / plastmassa

HTB0424

I042405

24

30 ml

Gök

Gaty / plastmassa

HTB0426

I042605

26

30 ml

Gülgüne

Gaty / plastmassa


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň