sahypa_banner

önümleri

 • Bir gezek ulanylýan gan liniýasy gemodializ gan turba toplumy

  Bir gezek ulanylýan gan liniýasy gemodializ gan turba toplumy

  Gan çyzygy gany arassalaýjy enjamlara degişlidir.Has aňsat işlemäge ukyply gan liniýasynyň gurnamasy birinji turba, ikinji turba göwresi bolan ikinji turba we ikinji turba korpusyndan iki şahaly turba we birinji we şaha turbalary aýrylyp bilinýän birikdirijini öz içine alýar. laýyk.Gan liniýasynyň ýygnagynda ilkinji turbany we şaha turbalaryny birleşdirijiden aýyrmak bilen, ilkinji turba we şaha turbalary näsagda ýerleşýän degişli kateterlere birikdirilip bilner.

 • Bir gezek ulanylýan Fistula iňňeleri Gan ýygnamak üçin AV Fistula iňňesi

  Bir gezek ulanylýan Fistula iňňeleri Gan ýygnamak üçin AV Fistula iňňesi

  AV Fistula iňňeleri goraýjy gapak, iňňe turbasy, goşa ganatly plastinka, gulplama, turba, içki konus interfeýsi, gulp örtügi bilen gurnalan.AV Fistula iňňeleri gan düzümini ýygnaýan maşynlar (mysal üçin merkezden gaçyryş stili we aýlanýan membrananyň stili we ş.m.) ýa-da wenoz ýa-da arterial gan ýygnamak işi üçin gan dializ enjamy, soňra bolsa gan düzüminiň adam bedenine dolanmagy üçin niýetlenendir.AV fistula bilen gan arteriýadan göni damara akýar, gan basyşyny we damar arkaly gan akymynyň mukdaryny ýokarlandyrýar. Akymyň we basyşyň ýokarlanmagy damarlaryň ulalmagyna sebäp bolýar.Giňeldilen damarlar, ýeterlik gemodializ bejergisini üpjün etmek üçin zerur bolan gan aýlanyşyny üpjün edip biler.

 • Gemodializer bir gezek ulanylýan dializ enjamy

  Gemodializer bir gezek ulanylýan dializ enjamy

  Gemodializator - hassanyň bedenine gany gaýtarmazdan ozal, gandaky hapalary we galyndylary aýyrmak üçin dializ ulanýan maşyn.

  Gemodializator böwrek ýetmezçiliginden ejir çekýän hassalar üçin gidroliz enjamlarynda ulanylýar.