page_banner

önümleri

v Erkek Nelaton Aralyk Uretral Kateter

gysga düşündiriş:

Nelaton Kateter - Siýdigiň gysga möhletli akmagy üçin ulanylýan çeýe turba (kateter).Foli kateterinden tapawutlylykda, Nelaton kateteriniň ujunda şar ýok we şonuň üçin situada birkemsiz galyp bilmeýär.Nelaton kateterini peşew çykaryş ýa-da Mitrofanoff arkaly öt haltasyna salyp bolýar.Ricaglamak we ýerli anestezik hökmanydyr.Nelaton kateterinde iň köp ulanylýan materik aralyk kateterizasiýasydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Kateter:

- surfaceüzüň we ujuň tekizligi hassanyň sazlaşykly bolmagy üçin atrawmatiki goýulmaga mümkinçilik berýär

- Kinklere çydamly PVX turba, açyk ýa-da aýazly bolup biler

- rentgen çyzygy bilen bar

- Kateter DEHP ýa-da DEHP MUGT bolup biler

- Uretra arkaly gysga möhletli öt haltanyň kateterizasiýasy üçin

- Coudé ujy bilen elýeterli

Çig mal:

- Yssyz we ýumşak lukmançylyk derejeli PVC hassalara iň ýokary howpsuzlygy we rahatlygy getirýär

- “DEHP bilen” görnüşi we “DEHP mugt” görnüşi opsiýalar üçin elýeterlidir

Gapdal gözler:

-Güýçli emele gelen we az trawma

- Has uly diametrler akym tizligini ýokarlandyrýar

Baglaýjy we görnüşleri:

- Siýdik haltalaryna ygtybarly birikmek üçin uniwersal huni şekilli birleşdiriji

- Çalt ululygy kesgitlemek üçin reňkli kodlanan birleşdirijiler

- 22 sm uzynlygyndaky aýal görnüşi

- 40 sm uzynlykda erkek görnüşi

Ölçegi

- 100% silikon, lukmançylyk derejesi

- Uzynlygy 410mm

- rentgen çyzygy bilen kateter

- Dürli kuwwatly şar bilen bar

- Kliniki diagnoz goýmak üçin näsagyň öt haltasynyň temperaturasyna gözegçilik ediň

Spesifikasiýa

Nelaton kateter Aýal 220 mm

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

Reňk kodlamagy

HTB1306

6

Açyk ýaşyl

HTB1308

8

Gök

HTB1310

10

Gara

HTB1312

12

Ak

HTB1314

14

Greenaşyl

HTB1316

16

Mämişi

HTB1318

18

Gyzyl

HTB1320

20

Sary

HTB1322

22

Gyrmyzy

 

Nelaton kateter Erkek 400 mm

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

Reňk kodlamagy

HTB1406

6

Açyk ýaşyl

HTB1408

8

Gök

HTB1410

10

Gara

HTB1412

12

Ak

HTB1414

14

Greenaşyl

HTB1416

16

Mämişi

HTB1418

18

Gyzyl

HTB1420

20

Sary

HTB1422

22

Gyrmyzy

 

Nelaton kateter Erkek 400 mm Coudé ujy bilen

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

Reňk kodlamagy

HTB1606

6

Açyk ýaşyl

HTB1608

8

Gök

HTB1610

10

Gara

HTB1612

12

Ak

HTB1614

14

Greenaşyl

HTB1616

16

Mämişi

HTB1618

18

Gyzyl

HTB1620

20

Sary

HTB1622

22

Gyrmyzy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň