page_banner

önümleri

 • Medical Pediatric Adult Medium Concentration Oxygen Mask Oxygen Therapy

  Lukmançylyk çaga ululary orta konsentrasiýa Kislorod maskasy kislorod bejergisi

  Kislorod maskalary adama kislorod ýa-da beýleki gazlar bilen üpjün etmek üçin gurlan enjamlardyr.Bu görnüşdäki maskalar burnuň we agzyň üstünde gaty gabat gelýär we kislorod maskasyny kislorodyň saklanýan ýeri bilen birleşdirýän turba bilen üpjün edilýär.Kislorod maskasy PVC-den ýasalýar, agramy ýeňil bolansoň, beýleki maskalara garanyňda has amatly, hassalaryň kabul edilmegini ýokarlandyrýar.Aç-açan plastik maskalar, ýüzüni görünýän görnüşde galdyrýar, bu hyzmat üpjün edijilere hassalaryň ýagdaýyny has gowy kesgitlemäge mümkinçilik berýär.

 • Nebulizer Mask with 7ft Tubing

  7ft turba bilen nebulizer maskasy

  - Yssyz we ýumşak lukmançylyk derejesindäki PVC (Maska we Kislorod turbalary) we hassalar üçin iň ýokary rahatlyk we rahatlyk getirýän kompýuterden (Nebulizer kamerasy) ýasalmaly.

  - Ak reňkli we ýaşyl aç-açan poliwinil hlorid bilen bilelikde boluň

  - Nebulizer kamerasy: Polistiroldan has gowy fiziki we biologiki sazlaşykly polikarbonatdan (gysgaldylan 'PC') ýasalýar (gysgaldylan 'PS').Diwaryň galyňlygy> 21mm

 • Medical PVC Non-rebreath Oxygen Mask with Reservoir Bag

  Lukmançylyk PVC rezerwuar haltasy bilen dem almaýan kislorod maskasy

  - lightagty we has amatly bolmagy üçin, yssyz lukmançylyk derejesindäki PVC-den ýasalyň, maska, kislorod turbasy, suw howdany we birleşdiriji

  - Ak aç-açan we ýaşyl aç-açan reňkler bilen boluň, aç-açan plastmassa maska ​​görünýär, ideg berýänlere hassanyň ýagdaýyna derrew has gowy gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

  - Ikisem “DEHP bilen” we “DEHP mugt” görnüşleri opsiýalar üçin elýeterlidir, “DEHP mugt” görnüşi bolsa has giňden ulanylýar.

 • Multi-Vent Mask (Venturi Mask)

  Köp wentli maska ​​(Wenturi maskasy)

  Köp wentli maskalar adama kislorod ýa-da beýleki gazlar bilen üpjün etmek üçin gurlan enjamlardyr.

  Köp wentli maska ​​lukmançylyk derejesinde PVC-den ýasalýar, maska, kislorod turbasy, Multi-vent set we birleşdiriji.

 • Adjustable Venturi mask with 6 diluters

  6 suwuklandyryjy bilen sazlanyp bilinýän Wenturi maskasy

  Wenturi maskalary, adama kislorod ýa-da beýleki gazlar bilen üpjün etmek üçin gurlan enjamlar.Maskalar burnuň we agzyň üstünde gaty gabat gelýär we kislorodyň konsentrasiýasyny sazlamaga mümkinçilik berýän kislorod konsentrasiýasy we kislorod maskasyny kislorodyň saklanýan tankyna birleşdirýän turba bilen enjamlaşdyrylandyr.Wenturi maskasy PVC-den ýasalýar, agramy ýeňil bolansoň, beýleki maskalara garanyňda has amatly, hassalaryň kabul edilmegini ýokarlandyrýar.Aç-açan plastik maskalar, ýüzüni görünýän görnüşde galdyrýar, bu hyzmat üpjün edijilere hassalaryň ýagdaýyny has gowy kesgitlemäge mümkinçilik berýär.

 • Tracheostomy Mask Oxygen Delivery

  Trakeostomiýa maskasynyň kislorod gowşurylyşy

  Trakeostomiýa maskalary trakeostomiýa näsaglaryna kislorod bermek üçin ulanylýan enjamlardyr.Boýnuna trah turbasynyň üstünde geýilýär.

  Trakeostomiýa boýnuňyzyň derisinden şemal turbasyna (trakeýa) kiçijik bir açyklykdyr.Traheostomiýa turbasy ýa-da trah turbasy diýlip atlandyrylýan kiçijik bir plastmassa turba, howa ýolunyň açyk bolmagyna kömek etmek üçin trahaýa girýär.Adam agzyň we burnuň ýerine däl-de, göni bu turba arkaly dem alýar.

 • Medical Single Use Nebulizer Kits with Aerosol Mask Nebulizer with Mouth piece

  Lukmançylykda ýeke-täk “Nebulizer” enjamlary, “Aerosol Mask Nebulizer” -iň agzy bölegi

  Nebulizatorlar, öýkenine dem alýan duman görnüşinde adamlara derman bermek üçin ulanylýan enjamlar.Nebulizatorlar gysylan howanyň ýa-da kislorodyň ýokary tizlik bilen suwuk derman arkaly hassanyň dem alýan aerozola öwrülmegine we suwuk ergin görnüşindäki dermanlara gysyjy kompressora birikdirilýär. ulanylandan soň enjama ýüklenýär.Nebulizatorlar, dem alyş ýollaryny ulanmakda kynçylyk çekýän hassahanalarda, mysal üçin, dem alyş kesellerinde ýa-da demgysma keselinde, çagalar ýa-da garrylar bilen bilelikde ulanmak üçin ulanylýar.

 • Nasal Oxygen Cannula Nasal Cannula in Oxygen Therapy

  Burun kislorod kannulasy Kislorod bejergisinde burun kanaly

  Bu element goşa kanallar bilen daşaýan kislorod enjamydyr.Burun boşlugynyň burun boşlugy bilen goşmaça kisloroda mätäç adama goşmaça kislorod bermek üçin ulanylýar;Toplumyň birleşdiriji porty kislorod tankyna, göçme kislorod generatoryna ýa-da flometr arkaly hassahanada diwar birikmesine birikdirilýär.Turbadan kislorod akýar.

 • Oxygen tubing Oxygen Concentrator Tubing

  Kislorod turbalary Kislorod konsentrator turbasy

  Kislorod turbasy goşa kanallar bilen daşaýan kislorod enjamydyr.Burun boşlugynyň burun boşlugy bilen goşmaça kisloroda mätäç adama goşmaça kislorod bermek üçin ulanylýar;Turbanyň birleşdiriji porty kislorod tankyna, göçme kislorod generatoryna ýa-da flometr arkaly hassahanada diwar birikmesine birikdirilýär.Turbadan kislorod akýar.Kislorod maskasy invaziv däl enjamdyr.