page_banner

önümleri

Lukmançylyk PVC rezerwuar haltasy bilen dem almaýan kislorod maskasy

gysga düşündiriş:

- lightagty we has amatly bolmagy üçin, yssyz lukmançylyk derejesindäki PVC-den ýasalyň, maska, kislorod turbasy, suw howdany we birleşdiriji

- Ak aç-açan we ýaşyl aç-açan reňkler bilen boluň, aç-açan plastmassa maska ​​görünýär, ideg berýänlere hassanyň ýagdaýyna derrew has gowy gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

- Ikisem “DEHP bilen” we “DEHP mugt” görnüşleri opsiýalar üçin elýeterlidir, “DEHP mugt” görnüşi bolsa has giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çig mal

- lightagty we has amatly bolmagy üçin, yssyz lukmançylyk derejesindäki PVC-den ýasalyň, maska, kislorod turbasy, suw howdany we birleşdiriji

- Ak aç-açan we ýaşyl aç-açan reňkler bilen boluň, aç-açan plastmassa maska ​​görünýär, ideg berýänlere hassanyň ýagdaýyna derrew has gowy gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

- Ikisem “DEHP bilen” we “DEHP mugt” görnüşleri opsiýalar üçin elýeterlidir, “DEHP mugt” görnüşi bolsa has giňden ulanylýar.

Kislorod turbasy

- Adatça 2m ýa-da 2.1m turba düzülýär

- kyldyz lýumen dizaýn edilende howa akymynyň bes edilmek howpuny azaltmak üçin dizaýn

- Luer süýşüriji (adaty) birleşdiriji we luer gulpy (uniwersal täze görnüş) birleşdiriji bilen boluň, luer gulp birleşdirijisi hassahanalarda merkezi kislorod üpjün ediş ulgamy bilen has berk baglanyşyk üçin niýetlenendir.

Masüz maskasy

- Ergonomiki dizaýn, doly örtügi ýeňilleşdirýär we nebulizirlenen dermanlaryň ýeterlik dem almagyna mümkinçilik berýär

- Düzülip bilinýän burun gysgyjy amatly ýerleşdirýär we gönükdirilmedik hereketiň öňüni alýar

- Gowy gyrasy egrelmek

- Elastik gaýyş çekilende galyň deşik, ýüz maskasynyň gyrasynyň döwülmeginiň öňüni alýar

Suw howdany

- Kislorod bejergisi üçin adama kislorod ýa-da beýleki gazlar bilen üpjün etmegi maksat ediniň we suw howdany sumkasy dem almagyň öňüni alyp biler

- Has gowy bejeriş effekti üçin 90% -e çenli we ondanam ýokary kislorod konsentrasiýasyny üpjün ediň

- Adatça 1L we 1.5ML elýeterli

Elastik gaýyş

- Çeýeligi dürli hassalaryň kellesini düzetmek üçin has uzyn ýa-da gysga mümkinçilik berýär

- Lateks ýa-da lateks erkin görnüşi bolup biler

- Maskadan çekilmezligi üçin galstuk bilen

Ölçegi

- Çaga standarty

- Çaga uzaldyldy

- Ulular üçin standart

- Ulular uzaldyldy

No.ok.

Ölçegi

HTA0301

Çaga standarty

HTA0302

Çaga uzaldyldy

HTA0303

Ulular üçin standart

HTA0304

Ulular uzaldyldy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň