sahypa_banner

önümleri

 • Bir gezek ulanylýan lukmançylyk anestezi epidural iňňesi

  Bir gezek ulanylýan lukmançylyk anestezi epidural iňňesi

  Epidural iňňe we kateter goýmak näsag bilen oturýan ýa-da gapdal ýagdaýda ýerine ýetirilip bilner.Epidural anestezi ýerine ýetirmekde üstünlik gazanmagyň açary bolan orta hatary kesgitlemek, hassanyň oturmagy bilen has aňsat bolýar, esasanam bir mowzukda.Epidural iňňäni sefadanyň egrilen ujy bilen subkutan dokumalara ýerleşdiriň.Epidural iňňe we kateter goýmak näsag bilen oturýan ýa-da gapdal ýagdaýda ýerine ýetirilip bilner.

   

 • Kuinke / Galam nokady oňurga iňňesi

  Kuinke / Galam nokady oňurga iňňesi

  Oňurga iňňesi kontaktlaryndan soň dura deşilýär we ep-esli mukdarda opioid sanjym edilýär, ep-esli simpatiki blokadasyz we aşaky bölekleriniň ep-esli motor ysmazlygy bolmazdan analjeziýa üpjün edilýär.Oňurga iňňesiniň iki görnüşi bar, ýagny kwink uç we galam ujy.

 • Anesteziýa mini paketi oňurga we epidural toplum

  Anesteziýa mini paketi oňurga we epidural toplum

  Anesteziýa mini paketi kliniki hirurgiýada hassanyň epidural nerw bloky ýa-da subarahnoid üçin ulanylýar we ýiti korpus guramalaryň arasynda hasam gowulaşýar.Aşaky punksiýa garşylygy we korpusdaky bellikler ýerleşişi has takyklaşdyrýar.

  Anestezi kiçi paketleri ýumşak ujy / adaty kateterlerden ybarat we ýapyk ujy we gapdal deşikleri bilen enjamlaşdyrylan epidural anestezi üçin ulanylýar.