page_banner

önümleri

 • Disposable Medical Anesthesia Epidural Needle

  Bir gezek ulanylýan lukmançylyk anestezi epidural iňňesi

  Epidural iňňe we kateter goýmak hassanyň oturýan ýa-da gapdal ýagdaýynda ýerine ýetirilip bilner.Epidural anestezi ýerine ýetirmekde üstünlik gazanmagyň açary bolan orta hatary kesgitlemek, hassanyň oturmagy bilen, esasanam dykyz temada has aňsat bolýar.Epidural iňňäni sefaladyň egrilen ujy bilen subkutan dokumalara ýerleşdiriň.Epidural iňňe we kateter goýmak hassanyň oturýan ýa-da gapdal ýagdaýynda ýerine ýetirilip bilner.

   

 • Quincke/Pencil-point Spinal Needle

  Quincke / Galam nokady oňurga iňňesi

  Oňurgaly iňňe kontaktlaryndan soň dura deşilýär we ep-esli mukdarda opioid sanjym edilýär, ep-esli simpatiki blokadasyz we aşaky bölekleriň ep-esli motor ysmazy bolmazdan analjeziýa üpjün edilýär.Oňurgaly iňňäniň iki görnüşi bar, ýagny çeňňek ujy we galam ujy.

 • Anesthesia Mini Pack Combined Spinal and Epidural Kit

  Anesteziýa mini paketi oňurga we epidural toplumy

  Anesteziýa mini paketi kliniki hirurgiýada hassanyň epidural nerw bloky ýa-da subarahnoid üçin ulanylýar we guramalaryň arasynda ýiti örtük.Aşakdaky deşiklere garşylyk we korpusdaky bellikler ýerleşişi has takyklaşdyrýar.

  Anesteziýa kiçi paketleri ýumşak ujy / adaty kateterlerden ybarat we ýapyk ujy we gapdal deşikleri bilen enjamlaşdyrylan epidural anestezi üçin ulanylýar.