sahypa_banner

habarlar

Howa ýassygy ýüzi

 

Maksatly maksat

Işjeň dem alyş ukybyny ýitirýän näsaglar üçin operasiýa wagtynda kislorod ýa-da bug dem alyş ulgamy bilen bilelikde eltmek üçin niýetlenendir.

 

Önümleriň görnüşi

Gorizontal inflýasiýa klapanly standart

Wertikal inflýasiýa klapanly standart

(Bir gezek ulanylýan howa ýassygy ýüz maskasy, aýratyn halklar üçin ýüz in engineeringenerçilik gözlegine salgylanyp döredildi.)

16554412441691655441805557 (1)

Komponentler

Howa ýassygy ýüz maskasy maska ​​käsesinden durýar, howa ýassygy, berk çeňňek halkasy we klapan.

1655441863488

Aýratynlyklary

-Howa ýassygy ýüz maskasy lukmançylyk derejesinde PVC, PC we PP çig malyndan ýasalýar.

-Ajaýyp biokompatisiýa, gowy howa möhürleýiş ukyby we rahat duýgy bar.

-Maska hassalaryň ähli görnüşleriniň we ululyklarynyň kliniki zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin senen ululyklaryny öz içine alýar.

-Useeke ulanmak üçin maska, ýokanç ýokaşma howpuny peseldýär.

-Bu enjam anestezi maşynlary, ventilyatorlar we kislorod maşynlary ýaly birnäçe lukmançylyk enjamlary bilen birikdirilip bilner.

 

Howa ýassygy ýüz maskasy

Haryt

Ölçegi

Ref.kod we inflýasiýa klapan görnüşi

Gorizontal

Dik

Howa ýassygy ýüz maskasy

Neonate

R010100

R010200

Çaga

R010101

R010201

Çaga

R010102

R010202

Uly ýaşly

R010103

R010203

Orta ulular

R010104

R010204

Uly ulular

R010105

R010205

Ultra uly ýaşly

R010106

R010206

 

 

 


Iş wagty: Iýun-17-2022