page_banner

önümleri

Oropharyngeal howa ýoly (Guedel howa ýoly)

gysga düşündiriş:

Oropharyngeal howa ýoluna Guedel howa ýoly hem diýilýär.

Patent (açyk) howa ýoluny saklamak üçin ulanylýan howa ýoly sazlaýjy diýilýän lukmançylyk enjamy.Muny hassanyň dem almagyna päsgel berip biljek epiglottisiň dilini (bölekleýin ýa-da doly) ýapmagynyň öňüni almak arkaly edýär.Adam huşsuz bolanda, eňegindäki myşsalar gowşaýar we diliň howa ýoluna päsgel berip biler;aslynda dil petiklenen howa ýolunyň iň köp ýaýran sebäbi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Oropharyngeal howa ýoluna Guedel howa ýoly hem diýilýär.

Patent (açyk) howa ýoluny saklamak üçin ulanylýan howa ýoly sazlaýjy diýilýän lukmançylyk enjamy.Muny hassanyň dem almagyna päsgel berip biljek epiglottisiň dilini (bölekleýin ýa-da doly) ýapmagynyň öňüni almak arkaly edýär.Adam huşsuz bolanda, eňegindäki myşsalar gowşaýar we diliň howa ýoluna päsgel berip biler;aslynda dil petiklenen howa ýolunyň iň köp ýaýran sebäbi.

Adamyň dem almagyna päsgel berip biljek epiglottisiň diliniň ýapylmagynyň öňüni alyp, açyk howa ýoluny saklamak üçin ulanylýar.Guedel howa ýoly diňe huşsuz adamlarda görkezilýär.Adamlar huşsuz bolanda, eňegindäki myşsalar rahatlanýar we diliň howa ýoluna päsgelçilik döredýär.

Howa ýoly

- Merkezi kanal, Guedel görnüşi

- -arym gaty, zähersiz, çeýe dizaýn

- Smoothumşak gutaran we tegelek gyralar, agyzdan az şikes, hassanyň rahatlygyny ýokarlandyrýar

- Ansat arassalamak üçin howa ýolunyň tekizligi

- Flanesiň ujunda kesgitlenen ululyk

- Lateks mugt

Bite blok

- Güýçlendirilen dişlemek bloky diliň dişlenmeginiň we howa ýollarynyň okklýuziýasynyň öňüni almaga kömek edýär

- Easyeňil ululygy kesgitlemek üçin reňk kodlanan

Aýry-aýry paketler

- PO halta Sterile bilen

- Kagyz çişikli halta Sterile bilen

Niýetlenen ulanmak

Oropharyngeal howa ýollary bäbekden ululara çenli dürli ululykda bolýar we esasan hassahanadan öňki gyssagly kömek kömeginde ulanylýar.Enjamyň bu bölegi, ilkinji gezek jogap berenler, gyssagly lukmançylyk tehnikleri we inkubasiýa ýok bolsa ýa-da maslahat berilmeýän mahaly lukmanlar tarapyndan ulanylýar.

Orofaryngeal howa ýollary, adatça huşsuz hassalar üçin görkezilýär, sebäbi enjamyň aňly hassanyň gag refleksini höweslendirmek ähtimallygy ýokary.Bu hassanyň gusmagyna sebäp bolup biler we päsgelçilikli howa ýoluna sebäp bolup biler.

Oropharyngeal howa ýoly - Guedel görnüşi

No.ok. Ölçegi Uzynlygy (mm) Reňk kody
HTA1101 # 000 40 Gülgüne
HTA1102 # 00 50 Gök
HTA1103 #0 60 Gara
HTA1104 #1 70 Ak
HTA1105 #2 80 Greenaşyl
HTA1106 #3 90 Sary
HTA1107 #4 100 Gyzyl
HTA1108 #5 110 Mämişi
HTA1109 #6 120 Gyrmyzy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň