sahypa_banner

önümleri

PVC aşgazan turbasy bir gezek ulanylýan Lewin Tube Ryles aşgazan turbasy

gysga düşündiriş:

Aşgazan turbasy burun geçelgesinden ýa-da agzyň üsti bilen salynýar we aşgazana iteklenýär, aşgazana iýmit, ýokumly maddalar, dermanlar ýa-da başga materiallar girizilýär ýa-da aşgazandan islenmeýän zatlary çykarýar ýa-da aşgazany dekompressiýa edýär.Synag we ş.m. üçin aşgazan suwuklygyny siňdiriň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aşgazan turbasy

PVC aşgazan turbalary aşgazana iýmitlenmek üçin niýetlenendir we 6Fr-den 18Fr-a çenli ululykda bolýar.PVC aşgazan turbalary iýmit alyp ýa-da ýuwdup bilmeýän hassalar üçin aşgazan içegesini ýeňilleşdirmek üçin ulanylýar.Bu ýeke lýumen turbalar, çuňlugy dogry kesgitlemek üçin gutarnykly ölçeg görkezijilerini we çalt ululygy kesgitlemek üçin reňkli kodlanan birikdirijileri görkezýär.Gastrostomiýa turbalary (G-turbalar) biokompatif PVC plastmassadan ýasalýar.

Aýratynlyklary:

- Tutuş turbanyň üsti bilen rentgen şöhlesi.

- 4 gapdal deşik bilen distal ujuny açyň.

- Çalt ululygy kesgitlemek üçin reňkli kodlanan birleşdirijiler.

Haryt maglumatlary

Aýratynlyklary:

- surfaceerüsti we ujy, hassanyň sazlaşykly bolmagy üçin atrawmatiki goýulmaga mümkinçilik berýär

- Uzakdan açyk uç (ýapyk ujy hem bar) bilen, atramatik, agzy bilen iýmitlenip bilmeýän, howpsuz ýuwudyp bilmeýän ýa-da iýmitlenmäge mätäç näsaglara iýmitlenmek funksiýasyny güýçlendiriň.goşundy ýa-da mehaniki şemalladyjy enjamlarda

- rentgen çyzygy bilen bar

- Kateter DEHP ýa-da DEHP MUGT bolup biler

- Synag üçin aşgazan suwuklygyny siňdirmek üçin galyň (Iýmitlendiriji turbadan has) turba ulanylyp bilner

Gapdal gözler:

- Dört gapdal göz bilen distal uç

- Smoothuwaş emele gelen we az trawma

- Has uly diametrler akym tizligini ýokarlandyrýar

Baglaýjy we görnüşleri:

- Howpsuzlyk üçin uniwersal huni şekilli birleşdiriji

Çig mal:

- Yssyz we ýumşak lukmançylyk derejeli PVC hassalara iň ýokary howpsuzlyk we rahatlyk getirýär

- Zäherli däl, gaharlandyrmaýan PVX (lukmançylyk derejesi)

- “DEHP bilen” görnüşi we “DEHP mugt” görnüşi opsiýalar üçin elýeterlidir

- Çalt ululygy kesgitlemek üçin reňkli kodlanan birleşdirijiler

Spesifikasiýa

Lewin turbasy

No.ok.

Ölçegi (F.R/ CH)

Reňk kodlamak

HTD1006

6

Açyk ýaşyl

HTD1008

8

Gök

HTD1010

10

Gara

HTD1012

12

Ak

HTD1014

14

Greenaşyl

HTD1016

16

Mämişi

HTD1018

18

Gyzyl

HTD1020

20

Sary

HTD1022

22

Gyrmyzy

Raýlyň turbasy

Näsag rentgen görmek üçin plastmassa goýmak bilen gutarýar

No.ok.

Ölçegi (F.R/ CH)

Reňk kodlamak

Plastiki goýmagyň soňy

Metal topuň soňy

HTD1306

HTD1306M

6

Açyk ýaşyl

HTD1308

HTD1308M

8

Gök

HTD1310

HTD1310M

10

Gara

HTD1312

HTD1312M

12

Ak

HTD1314

HTD1314M

14

Greenaşyl

HTD1316

HTD1316M

16

Mämişi

HTD1318

HTD1318M

18

Gyzyl

HTD1320

HTD1320M

20

Sary

HTD1322

HTD1322M

22

Gyrmyzy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň