page_banner

önümleri

Silikon bilen örtülen bir gezek ulanylýan Pezzer drena Natural Tebigy Lateks Malekot Kateter

gysga düşündiriş:

Kateterler, peşewden peşew çykarmak we ýygnamak üçin bedene ýerleşdirilen çeýe turbalardyr.

Uretral kateterler, peşew kateterizasiýasy wagtynda peşew çykaryşdan we peşew çykarmak üçin ýa-da öt haltasyna suwuklyklar girizmek üçin çeýe turbalardyr.Uretral kateter peşew we derman serişdeleri üçin urologiýa, içerki lukmançylyk, hirurgiýa, akuşerçilik we ginekologiýa bölümlerinde ulanylýar.Şeýle hem kynçylyk bilen hereket etmek ýa-da düýbünden ýatmak üçin ejir çekýän hassalar üçin ulanylýar.Ulanmak aňsat, ýerine ýetirişde ygtybarly we gahar-gazapsyz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Lateks Foli Kateter

Kateterler, peşewden peşew çykarmak we ýygnamak üçin bedene ýerleşdirilen çeýe turbalardyr.

Uretral kateterler, peşew kateterizasiýasy wagtynda peşew çykaryşdan we peşew çykarmak üçin ýa-da öt haltasyna suwuklyklar girizmek üçin çeýe turbalardyr.Uretral kateter peşew we derman serişdeleri üçin urologiýa, içerki lukmançylyk, hirurgiýa, akuşerçilik we ginekologiýa bölümlerinde ulanylýar.Şeýle hem kynçylyk bilen hereket etmek ýa-da düýbünden ýatmak üçin ejir çekýän hassalar üçin ulanylýar.Ulanmak aňsat, ýerine ýetirişde ygtybarly we gahar-gazapsyz.

Uretral kateter peşew we derman serişdeleri üçin urologiýa, içerki lukmançylyk, hirurgiýa, akuşerçilik we ginekologiýa bölümlerinde ulanylýar.Şeýle hem kynçylyk bilen hereket etmek ýa-da düýbünden ýatmak üçin ejir çekýän hassalar üçin ulanylýar.Uretral kateterler peşew kateterizasiýasy wagtynda peşew çykaryşdan we peşew çykarmak üçin ýa-da öt haltasyna suwuklyklar girizmek üçin peşew çykarylýar.

Aboveokarda agzalan maksada ýetmek üçin önümiň aşakdaky funksiýalary bolmaly: peşewiň syzmagy we / ýa-da derman üçin öt haltasyna suwuklyklar.

Siýdigiň we dermanlaryň dökülmegi:

Uretral kateter, degişli berkligi bolan tebigy lateksden ýasalýar, peşew kateterizasiýasy üçin çişmäge we ýumşak bolýar.Goýlandan soň, Uretral kateteriniň drena l lýumeni peşewi akdyryp ýa-da öt haltasyna suwuklyklary çykaryp biler.

Haryt maglumatlary

Faceüzü:

- surfaceeriň tekizligi we ujy, hassanyň sazlaşykly bolmagy üçin atrawmatiki goýulmaga mümkinçilik berýär

- 100% silikon bilen örtülen, lateks allergiýasy bolan näsaglar üçin amatly

- Gidrofil örtük bar

Maslahat:

- Kateter dört kiçi ganat bilen gutarýar

- Ganatlar kateterini durnuklaşdyrýar we ýerinde saklaýar, süýşmek we bölünmek howpuny azaldýar

Görnüşleri:

- 1 ýol Fr 12-40

Ulanmak üçin niýetlenendir:

- Düwürtiksiz ýa-da böwrek daşy bolan näsagda wagtlaýyn zeýkeş üçin

- Böwrek daşy, erkeklik kateterini göni peşew çykaryp, geçip biler.Kateter daşyň howpsuz geçmegine mümkinçilik berýän stent hökmünde hereket edýär we peşew hem akýar

No.ok. Ölçegi (Fr / CH) No.ok. Ölçegi (Fr / CH)
Silikon örtükli Gidrofil örtükli Silikon örtükli Gidrofil örtükli
HTB1012 HTB1012H 12 HTB1028 HTB1028H 28
HTB1014 HTB1014H 14 HTB1030 HTB1030H 30
HTB1016 HTB1016H 16 HTB1032 HTB1032H 32
HTB1018 HTB1018H 18 HTB1034 HTB1034H 34
HTB1020 HTB1020H 20 HTB1036 HTB1036H 36
HTB1022 HTB1022H 22 HTB1038 HTB1038H 38
HTB1024 HTB1024H 24 HTB1040 HTB1040H 40
HTB1026 HTB1026H 26      

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň