sahypa_banner

önümleri

Silikon bilen örtülen Lateks Foli Kateter 2 taraplaýyn 3 taraplaýyn

gysga düşündiriş:

1. 100% silikon bilen örtülen lateks materialy, lateks allergiýasy bolan näsaglar üçin amatly

2. Deflýasiýa, az trawma we hassanyň rahatlygyny ýokarlandyrmak üçin lateks şary


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Lateks Foli Kateter

1. 100% silikon bilen örtülen lateks materialy, lateks allergiýasy bolan näsaglar üçin amatly

2. Deflýasiýa, az trawma we hassanyň rahatlygyny ýokarlandyrmak üçin lateks şary

Haryt maglumatlary

Faceüzü:

- surfaceerüsti we ujy, hassanyň sazlaşykly bolmagy üçin atrawmatiki goýulmaga mümkinçilik berýär

-100% silikon örtükli, lateks allergiýasy bolan näsaglar üçin amatly

-Gidrofil örtük bar

-Gaplanan kateter guýrugy, boşlugyň çökmeginiň öňüni alýar

Gapdal gözler:

- Uretral mukozadan az şikes

- Has uly diametrler peşew akymyny ulaldýar we palta azalýar

Şar:

-Latex şary, gowy konsentrasiýa bilen görnüşini saklamak üçin niýetlenendir

- Deflýasiýadan soň ajaýyp gaýtalanma çeýeligi bilen lateks şary, az trawma we peşew çykaryş ýoly arkaly kateteriň öt haltasyndan çykarylanda hassanyň rahatlygyny ýokarlandyrýar.

- 7 günläp emeli peşewiň içine batyrylandan soň hiç bir şar ýarylmaz ýa-da syzmaz

Kuwwatlylygy 3ml-50ml aralygynda

Klapan we görnüşleri:

Rezin klapan (Softumşak klapan) we Plastiki klapan (gaty klapan) bilen bar

-2 ýol Fr 06-30

-3 ýol Fr 16-30.Üçünji kanal steril duzy ýa-da başga bir suwaryş erginini guýmak üçin ulanylýar we öt haltada ýa-da prostata operasiýa edilenden soň, gan we gan damarlaryny ýuwmak üçin ulanylýar.

-Coudé (tiemann) ujy bilen bar: ujunda 45 ° egilen kateter, ulaldylan prostata aňsat geçmäge mümkinçilik berýär

- Aýal görnüşi: aýal hassalar üçin uzynlygy 240mm

Silikon bilen örtülen uzynlygy 270 mm bolan 2-nji çaga Lateks foleý kateter

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

Şar ukyby

Reňk kodlamak

Klapan görnüşi

Silikon örtükli

Gidrofil örtükli

Altyn reňk

HTB0406R

HTB0406RH

HTB0406RG

6

3-5 ml

Gülgüne

Softumşak / rezin

HTB0408R

HTB0408RH

HTB0408RG

8

3-5 ml

Gara

Softumşak / rezin

HTB0410R

HTB0410RH

HTB0410RG

10

3-5 ml

Çal

Softumşak / rezin

HTB0406P

HTB0406PH

HTB0406PG

6

3-5 ml

Gülgüne

Gaty / plastmassa

HTB0408P

HTB0408PH

HTB0408PG

8

3-5 ml

Gara

Gaty / plastmassa

HTB0410P

HTB0410PH

HTB0410PG

10

3-5 ml

Çal

Gaty / plastmassa

 

2 ýol Standard, rezin wawle, uzynlygy 400 mm

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

Şar ukyby

Reňk kodlamak

Klapan görnüşi

Silikon örtükli

Gidrofil örtükli

Altyn reňk

HTB0512R

HTB0512RH

HTB0512RG

12

5-10 ml

Ak

Softumşak / rezin

HTB0514R

HTB0514RH

HTB0514RG

14

5-10 ml

Greenaşyl

Softumşak / rezin

HTB0516R

HTB0516RH

HTB0516RG

16

5-10, 30 ml

Mämişi

Softumşak / rezin

HTB0518R

HTB0518RH

HTB0518RG

18

5-10, 30 ml

Gyzyl

Softumşak / rezin

HTB0520R

HTB0520RH

HTB0520RG

20

5-10, 30 ml

Sary

Softumşak / rezin

HTB0522R

HTB0522RH

HTB0522RG

22

5-10, 30 ml

Gyrmyzy

Softumşak / rezin

HTB0524R

HTB0524RH

HTB0524RG

24

30 ml

Gök

Softumşak / rezin

HTB0526R

HTB0526RH

HTB0526RG

26

30 ml

Gülgüne

Softumşak / rezin

HTB0528R

HTB0528RH

HTB0528RG

28

30 ml

Goňur

Softumşak / rezin

HTB0530R

HTB0530RH

HTB0530RG

30

30 ml

Çal

Softumşak / rezin

 

2 ýol Standart, Plastiki wawl, uzynlygy 400 mm

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

Şar ukyby

Reňk kodlamak

Klapan görnüşi

Silikon örtükli

Gidrofil örtükli

Altyn reňk

HTB0512P

HTB0512PH

HTB0512PG

12

5-10 ml

Ak

Gaty / plastmassa

HTB0514P

HTB0514PH

HTB0514PG

14

5-10 ml

Greenaşyl

Gaty / plastmassa

HTB0516P

HTB0516PH

HTB0516PG

16

5-10, 30 ml

Mämişi

Gaty / plastmassa

HTB0518P

HTB0518PH

HTB0518PG

18

5-10, 30 ml

Gyzyl

Gaty / plastmassa

HTB0520P

HTB0520PH

HTB0520PG

20

5-10, 30 ml

Sary

Gaty / plastmassa

HTB0522P

HTB0522PH

HTB0522PG

22

5-10, 30 ml

Gyrmyzy

Gaty / plastmassa

HTB0524P

HTB0524PH

HTB0524PG

24

30 ml

Gök

Gaty / plastmassa

HTB0526P

HTB0526PH

HTB0526PG

26

30 ml

Gülgüne

Gaty / plastmassa

HTB0528P

HTB0528PH

HTB0528PG

28

30 ml

Goňur

Gaty / plastmassa

HTB0530P

HTB0530PH

HTB0530PG

30

30 ml

Çal

Gaty / plastmassa

 

3 ýol standart, rezin wawle, uzynlygy 400 mm

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

Şar ukyby

Reňk kodlamak

Klapan görnüşi

Silikon örtükli

Gidrofil örtükli

Altyn reňk

HTB0616R

HTB0616RH

HTB0616RG

16

30 ml

Mämişi

Softumşak / rezin

HTB0618R

HTB0618RH

HTB0618RG

18

30 ml

Gyzyl

Softumşak / rezin

HTB0620R

HTB0620RH

HTB0620RG

20

30 ml

Sary

Softumşak / rezin

HTB0622R

HTB0622RH

HTB0622RG

22

30 ml

Gyrmyzy

Softumşak / rezin

HTB0624R

HTB0624RH

HTB0624RG

24

30 ml

Gök

Softumşak / rezin

HTB0626R

HTB0626RH

HTB0626RG

26

30 ml

Gülgüne

Softumşak / rezin

HTB0628R

HTB0628RH

HTB0628RG

28

30 ml

Goňur

Softumşak / rezin

HTB0630R

HTB0630RH

HTB0630RG

30

30 ml

Çal

Softumşak / rezin

 

3 ýol Standart, Plastiki wawl, uzynlygy 400 mm

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

Şar ukyby

Reňk kodlamak

Klapan görnüşi

Silikon örtükli

Gidrofil örtükli

Altyn reňk

HTB0616P

HTB0616PH

HTB0616PG

16

30 ml

Mämişi

Gaty / plastmassa

HTB0618P

HTB0618PH

HTB0618PG

18

30 ml

Gyzyl

Gaty / plastmassa

HTB0620P

HTB0620PH

HTB0620PG

20

30 ml

Sary

Gaty / plastmassa

HTB0622P

HTB0622PH

HTB0622PG

22

30 ml

Gyrmyzy

Gaty / plastmassa

HTB0624P

HTB0624PH

HTB0624PG

24

30 ml

Gök

Gaty / plastmassa

HTB0626P

HTB0626PH

HTB0626PG

26

30 ml

Gülgüne

Gaty / plastmassa

HTB0628P

HTB0628PH

HTB0628PG

28

30 ml

Goňur

Gaty / plastmassa

HTB0630P

HTB0630PH

HTB0630PG

30

30 ml

Çal

Gaty / plastmassa

 

2 ýol Aýal, rezin wawle, uzynlygy 240 mm

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

Şar ukyby

Reňk kodlamak

Klapan görnüşi

Silikon örtükli

Gidrofil örtükli

Altyn reňk

HTB0712R

HTB0712RH

HTB0712RG

12

5-10 ml

Ak

Softumşak / rezin

HTB0714R

HTB0714RH

HTB0714RG

14

5-10 ml

Greenaşyl

Softumşak / rezin

HTB0716R

HTB0716RH

HTB0716RG

16

5-10, 30 ml

Mämişi

Softumşak / rezin

HTB0718R

HTB0718RH

HTB0718RG

18

5-10, 30 ml

Gyzyl

Softumşak / rezin

HTB0720R

HTB0720RH

HTB0720RG

20

5-10, 30 ml

Sary

Softumşak / rezin

HTB0722R

HTB0722RH

HTB0722RG

22

5-10, 30 ml

Gyrmyzy

Softumşak / rezin

HTB0724R

HTB0724RH

HTB0724RG

24

5-10, 30 ml

Gök

Softumşak / rezin

 

2 ýol Aýal, plastik wawl, uzynlygy 240 mm

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

Şar ukyby

Reňk kodlamak

Klapan görnüşi

Silikon örtükli

Gidrofil örtükli

Altyn reňk

HTB0712P

HTB0712PH

HTB0712PG

12

5-10 ml

Ak

Gaty / plastmassa

HTB0714P

HTB0714PH

HTB0714PG

14

5-10 ml

Greenaşyl

Gaty / plastmassa

HTB0716P

HTB0716PH

HTB0716PG

16

5-10, 30 ml

Mämişi

Gaty / plastmassa

HTB0718P

HTB0718PH

HTB0718PG

18

5-10, 30 ml

Gyzyl

Gaty / plastmassa

HTB0720P

HTB0720PH

HTB0720PG

20

5-10, 30 ml

Sary

Gaty / plastmassa

HTB0722P

HTB0722PH

HTB0722PG

22

5-10, 30 ml

Gyrmyzy

Gaty / plastmassa

HTB0724P

HTB0724PH

HTB0724PG

24

5-10, 30 ml

Gök

Gaty / plastmassa

 

2 ýolly “Coudé” (tiemann) ujy, rezin wawle, uzynlygy 400 mm

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

Şar ukyby

Reňk kodlamak

Klapan görnüşi

Silikon örtükli

Gidrofil örtükli

Altyn reňk

HTB0812R

HTB0812RH

HTB0812RG

12

5-10ml

Ak

Softumşak / rezin

HTB0814R

HTB0814RH

HTB0814RG

14

5-10ml

Greenaşyl

Softumşak / rezin

HTB0816R

HTB0816RH

HTB0816RG

16

5-10, 30ml

Mämişi

Softumşak / rezin

HTB0818R

HTB0818RH

HTB0818RG

18

5-10, 30ml

Gyzyl

Softumşak / rezin

HTB0820R

HTB0820RH

HTB0820RG

20

5-10, 30ml

Sary

Softumşak / rezin

HTB0822R

HTB0822RH

HTB0822RG

22

30ml

Gyrmyzy

Softumşak / rezin

HTB0824R

HTB0824RH

HTB0824RG

24

30ml

Gök

Softumşak / rezin

 

2 ýolly “Coudé” (tiemann) ujy, Plastiki wawl, uzynlygy 400 mm

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

Şar ukyby

Reňk kodlamak

Klapan görnüşi

Silikon örtükli

Gidrofil örtükli

Altyn reňk

HTB0812P

HTB0812PH

HTB0812PG

12

5-10ml

Ak

Gaty / plastmassa

HTB0814P

HTB0814PH

HTB0814PG

14

5-10ml

Greenaşyl

Gaty / plastmassa

HTB0816P

HTB0816PH

HTB0816PG

16

5-10, 30ml

Mämişi

Gaty / plastmassa

HTB0818P

HTB0818PH

HTB0818PG

18

5-10, 30ml

Gyzyl

Gaty / plastmassa

HTB0820P

HTB0820PH

HTB0820PG

20

5-10, 30ml

Sary

Gaty / plastmassa

HTB0822P

HTB0822PH

HTB0822PG

22

30ml

Gyrmyzy

Gaty / plastmassa

HTB0824P

HTB0824PH

HTB0824PG

24

30ml

Gök

Gaty / plastmassa


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň