page_banner

önümleri

Silikon aşgazan (aşgazan) turbasy

gysga düşündiriş:

Aşgazan turbasy burun geçelgesine ýa-da agzyna salynýar we aşgazana itilýär, iýmit, iýmit, derman ýa-da beýleki materiallary aşgazana girizmek ýa-da aşgazandan islenmeýän zatlary akdyrmak ýa-da aşgazany dargatmak.Synag we ş.m. üçin aşgazan suwuklygyny siňdiriň.

Silikon aşgazan (aşgazan) turbasy Näsaglar üçin iň oňat rahatlyk, agyzdan iýmitlenmek, ýuwutmak, agzyň, gyzylödegiň ýa-da aşgazanyň dogabitdi kemçilikleri.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Tube:

-Sumşak üst we uç, hassanyň sazlaşykly bolmagy üçin atrawmatiki goýulmaga mümkinçilik berýär

- Uzakdan açyk uç bilen (ýapyk uç hem bar), atrawmatiki, agzy bilen iýmitlenip bilmeýän, howpsuz ýuwudyp bilmeýän ýa-da iýmit goşundylaryna ýa-da mehaniki şemalladyjylara iýmitlenmek funksiýasyny güýçlendirýär.

-Rentgen çyzygy bilen elýeterli

-Pirogensiz, gemolitiki reaksiýa ýok, ýiti ulgamlaýyn zäherlenme ýok.

-Tiker (Iýmitlendiriji turbadan has köp) turba aşgazan suwuklygyny barlamak üçin ulanylyp bilner

Gapdal gözler:

- Dört gapdal göz bilen ýapyk distal uç

-Güýçli emele gelen we az trawma

- Has uly diametrler akym tizligini ýokarlandyrýar

Baglaýjy we görnüşleri:

- Howpsuzlyk üçin uniwersal huni şekilli birleşdiriji

Çig mal:

- Yssyz we ýumşak lukmançylyk derejeli silikon hassalar üçin iň ýokary howpsuzlygy we rahatlygy getirýär

- Zäherli däl, gaharlandyryjy däl Medisina derejeli silikon 100%

Spesifikasiýa

Çalt ululygy kesgitlemek üçin reňkli kodlanan birleşdirijiler

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

Reňk kodlamagy

HTD1006

6

Açyk ýaşyl

HTD1008

8

Gök

HTD1010

10

Gara

HTD1012

12

Ak

HTD1014

14

Greenaşyl

HTD1016

16

Mämişi

HTD1018

18

Gyzyl

HTD1020

20

Sary

HTD1022

22

Gyrmyzy

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň