page_banner

önümleri

 • Economic Urinary Drainage Bag Economic Urine Bag

  Ykdysady peşew çykaryjy halta Ykdysady peşew haltasy

  Siýdik haltasy lukmançylyk derejesinde PVC, PE, PP, HDEP we ABS-den ýasalýar.Ol sumka, birleşdiriji turba, aşaky birikdiriji, aşaky rozetka we tutawaçdan ybarat.

  1.Siýdigiň yzky akymynyň öňüni almak üçin gaýdyp gelmeýän klapan bilen hassanyň howpsuzlygyny ýokarlandyryň

  2. Smoothumşak we turba çydamly turba

 • Medical Simple Luxury Urine Bag

  Lukmançylyk ýönekeý lýuks peşew haltasy

  1. Howpsuz peşew almak üçin gereksiz nusga porty bilen

  2. Siýdigiň yzky akymynyň öňüni almak üçin gaýdyp gelmeýän klapan bilen hassanyň howpsuzlygyny ýokarlandyryň

 • Luxury Urine Drainage Bag Anti-Reflux Valve

  Lýuks peşew drena Bag sumkasy, refleksiýa garşy klapan

  1. Howpsuz peşew almak üçin gereksiz nusga porty bilen

  2. Refleksiýa garşy kamera akymyň öňüni almak, arka akymyny azaltmak we näsaglaryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin mehaniki bölekler bolmazdan refleks goragyny üpjün edýär.Çyglanmaýan howa süzgüji, wakuum hereketiniň öňüni almaga we zeýkeşleri ýeňilleşdirmäge kömek edýär

 • Urine Meter Drainage Bag Urine Collection Bag

  Siýdik ölçeg drena Bag sumkasy peşew ýygnamak sumkasy

  1.Siýdik çykaryşyny takyk ölçemek üçin “Meter Box” bilen.Adatça agyr keselli we hirurgiki hassalarda ulanylýar

  2. Refleksiýa garşy kamera akymyň öňüni almak, arka akymyny azaltmak we näsaglaryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin mehaniki bölekler bolmazdan refleks goragyny üpjün edýär.Çyglanmaýan howa süzgüji, wakuum hereketiniň öňüni almaga we zeýkeşleri ýeňilleşdirmäge kömek edýär.

 • Portable Hospital Urine Drainage Leg Bag

  Göçme hassahananyň peşew çykaryjy aýak sumkasy

  1.Hakyky elastik gaýyşlar bilen budda daňmak üçin amatly, her halta öňünden birikdirilen lateks - mugt elastik gaýyşlar bilen.

  2. Dokalmadyk Yzky tarapda bar, hassanyň rahatlygyny ýokarlandyryň

  3.Siýdik sumkasy uzak wagtlap düşekde çynlakaý we oňaýsyz hassany peşew ýygnamak üçin ulanylýar.Drena tube turbasyndan gorag depesini çekiň we nelaton kateter bilen birikdiriň.Haltajygy we deşik gözlerini ulanyp, sumkany hassanyň düşeginde asandan soň ulanmaga taýýar.