sahypa_banner

önümleri

 • Ykdysady peşew çykaryjy halta Ykdysady peşew haltasy

  Ykdysady peşew çykaryjy halta Ykdysady peşew haltasy

  Siýdik sumkasy lukmançylyk derejesinde PVC, PE, PP, HDEP we ABS-den ýasalýar.Ol sumka, birleşdiriji turba, aşaky birleşdiriji, aşaky rozetka we tutawaçdan ybarat.

  1.Siýdigiň yzky akymynyň öňüni almak üçin gaýdyp gelmeýän klapan bilen hassanyň howpsuzlygyny ýokarlandyryň

  2. Smoothumşak we turba çydamly turba

 • Lukmançylyk ýönekeý lýuks peşew haltasy

  Lukmançylyk ýönekeý lýuks peşew haltasy

  1. Howpsuz peşew almak üçin gereksiz nusga porty bilen

  2. Siýdigiň yzky akymynyň öňüni almak üçin gaýdyp gelmeýän klapan bilen hassanyň howpsuzlygyny ýokarlandyryň

 • Lýuks peşew drena Bag sumkasy, refleksiýa garşy klapan

  Lýuks peşew drena Bag sumkasy, refleksiýa garşy klapan

  1. Howpsuz peşew almak üçin gereksiz nusga porty bilen

  2. Anti-refleks kamerasy akymyň öňüni almak, arka akymyny azaltmak we näsaglaryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin mehaniki bölekler bolmazdan refleks goragyny üpjün edýär.Çygly däl howa süzgüji, wakuum hereketleriniň öňüni almaga we zeýkeşleri ýeňilleşdirmäge kömek edýär

 • Siýdik ölçeg drena Bag sumkasy peşew ýygnamak sumkasy

  Siýdik ölçeg drena Bag sumkasy peşew ýygnamak sumkasy

  1.Siýdik çykaryşyny takyk ölçemek üçin Meter Box bilen.Adatça agyr kesel we hirurgiki hassalarda ulanylýar

  2. Anti-refleks kamerasy akymyň öňüni almak, arka akymyny azaltmak we näsaglaryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin mehaniki bölekler bolmazdan refleks goragyny üpjün edýär.Çygly däl howa süzgüji, wakuum hereketleriniň öňüni almaga we zeýkeşleri ýeňilleşdirmäge kömek edýär.

 • Göçme hassahananyň peşew çykaryjy aýak sumkasy

  Göçme hassahananyň peşew çykaryjy aýak sumkasy

  1.Bir goşmaça elastik gaýyşlar bilen budda daňmak üçin amatly, her halta öňünden birikdirilen lateks - mugt elastik gaýyşlar bilen

  2. Dokalmadyk arka tarapy bar, hassanyň rahatlygyny ýokarlandyryň

  3.Siýdik haltasy uzak wagtlap düşekde çynlakaý we oňaýsyz hassany peşew ýygnamak üçin ulanylýar.Drena tube turbasyndan gorag depesini çekiň we nelaton kateter bilen birikdiriň.Asyjy we deşik gözleri bilen sumkany hassalaryň düşeginde asandan soň ulanmaga taýýar.