page_banner

önümleri

 • Silicone Coated Latex Foley Catheter 2-way 3-way

  Silikon bilen örtülen Lateks Foli Kateter 2 taraplaýyn 3 taraplaýyn

  1. 100% silikon bilen örtülen lateks materialy, lateks allergiýasy bolan näsaglar üçin amatly

  2. Deflýasiýa, has az şikes we hassanyň rahatlygyny ýokarlandyrmak üçin lateks şary

 • Silicone Coated Disposable Pezzer Drainage Natural Latex Malecot Catheter

  Silikon bilen örtülen bir gezek ulanylýan Pezzer drena Natural Tebigy Lateks Malekot Kateter

  Kateterler, peşewden peşew çykarmak we ýygnamak üçin bedene ýerleşdirilen çeýe turbalardyr.

  Uretral kateterler, peşew kateterizasiýasy wagtynda peşew çykaryşdan we peşew çykarmak üçin ýa-da öt haltasyna suwuklyklar girizmek üçin çeýe turbalardyr.Uretral kateter peşew we derman serişdeleri üçin urologiýa, içerki lukmançylyk, hirurgiýa, akuşerçilik we ginekologiýa bölümlerinde ulanylýar.Şeýle hem kynçylyk bilen hereket etmek ýa-da düýbünden ýatmak üçin ejir çekýän hassalar üçin ulanylýar.Ulanmak aňsat, ýerine ýetirişde ygtybarly we gahar-gazapsyz.

 • Silicone foley catheter with temperature sensor

  Temperatura datçigi bolan silikon foleý kateter

  1. Rentgen çyzygy bilen kateter

  2. Dürli kuwwatly şar bilen elýeterli

  3. Temperatura datçigi bolan “Foley Kateterler” peşew kateterizasiýasy wagtynda peşew çykarylýar we peşew çykarmak üçin peşew çykarylýar, ýa-da kliniki diagnoz üçin drena during döwründe peşewiň temperaturasyna gözegçilik etmek üçin temperatura datçigi ulanylyp bilner.Temperatura datçigi bolan foliý kateter urologiýa, içerki lukmançylyk, hirurgiýa, akuşerçilik we ginekologiýa bölümlerinde peşewiň we dermanlaryň drena .y üçin ulanylýar.Şeýle hem kynçylyk bilen hereket etmek ýa-da düýbünden ýatmak üçin ejir çekýän hassalar üçin ulanylýar.Ulanmak aňsat, ýerine ýetirişde ygtybarly we gahar-gazapsyz.

 • v Male Nelaton Intermittent Urethral Catheter

  v Erkek Nelaton Aralyk Uretral Kateter

  Nelaton Kateter - Siýdigiň gysga möhletli akmagy üçin ulanylýan çeýe turba (kateter).Foli kateterinden tapawutlylykda, Nelaton kateteriniň ujunda şar ýok we şonuň üçin situasiýa gözegçiliksiz galyp bilmeýär.Nelaton kateterini peşew çykaryş ýa-da Mitrofanoff arkaly öt haltasyna salyp bolýar.Ricaglamak we ýerli anestezik hökmanydyr.Nelaton kateterinde iň köp ulanylýan materik aralyk öz-özüni kateterizasiýa etmekdir.

 • Foley Urethral Catheter 100% Silicone Foley Ballon Catheter

  Foli Uretral Kateter 100% Silikon Foli Ballon Kateter

  “Latex Free” kateterine mätäç näsag üçin oňat biokompatisiýa bilen 1,100% silikon

  2. Süýdükde saklanmagyň iň köp wagty 28 günden köp bolmaly däldir

 • Spigot for foley catheter Spigot Catheter

  Foley kateter üçin Spigot Spigot Catheter

  Spigot, şepagat uýalary wagtynda arassaçylyk bilen kateterler üçin akymyň saklanmagyny üpjün etmek üçin ulanylýar.Kateteriň peşewde ýygnanmagyna ýol açmak üçin gysga wagtlap oturmak üçin ulanylýan çozmaz.

  “Spigot”, peşew çykaryjy peşew ýollarynyň ýokançlygynyň öňüni almak üçin Uretral Kateteriň zeýkeş suwlaryny möhürlemek üçin niýetlenendir.

 • Foley Catheter Holder Catheter leg strips

  Foley Catheter Holder Kateteriň aýak zolaklary

  Bir ululyk foleý kateterleriň ähli görnüşlerine laýyk gelýär

  Uzaldylan material adaty gündelik işlemäge, näsagyň durmuşa bolan ynamyny artdyrmaga mümkinçilik berýär

  Lateksiz

 • Economic Urinary Drainage Bag Economic Urine Bag

  Ykdysady peşew çykaryjy halta Ykdysady peşew haltasy

  Siýdik haltasy lukmançylyk derejesinde PVC, PE, PP, HDEP we ABS-den ýasalýar.Ol sumka, birleşdiriji turba, aşaky birikdiriji, aşaky rozetka we tutawaçdan ybarat.

  1.Siýdigiň yzky akymynyň öňüni almak üçin gaýdyp gelmeýän klapan bilen hassanyň howpsuzlygyny ýokarlandyryň

  2. Smoothumşak we turba çydamly turba

 • Medical Simple Luxury Urine Bag

  Lukmançylyk ýönekeý lýuks peşew haltasy

  1. Howpsuz peşew almak üçin gereksiz nusga porty bilen

  2. Siýdigiň yzky akymynyň öňüni almak üçin gaýdyp gelmeýän klapan bilen hassanyň howpsuzlygyny ýokarlandyryň

 • Luxury Urine Drainage Bag Anti-Reflux Valve

  Lýuks peşew drena Bag sumkasy, refleksiýa garşy klapan

  1. Howpsuz peşew almak üçin gereksiz nusga porty bilen

  2. Refleksiýa garşy kamera akymyň öňüni almak, arka akymyny azaltmak we näsaglaryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin mehaniki bölekler bolmazdan refleks goragyny üpjün edýär.Çyglanmaýan howa süzgüji, wakuum hereketiniň öňüni almaga we zeýkeşleri ýeňilleşdirmäge kömek edýär

 • Urine Meter Drainage Bag Urine Collection Bag

  Siýdik ölçeg drena Bag sumkasy peşew ýygnamak sumkasy

  1.Siýdik çykaryşyny takyk ölçemek üçin “Meter Box” bilen.Adatça agyr keselli we hirurgiki hassalarda ulanylýar

  2. Refleksiýa garşy kamera akymyň öňüni almak, arka akymyny azaltmak we näsaglaryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin mehaniki bölekler bolmazdan refleks goragyny üpjün edýär.Çyglanmaýan howa süzgüji, wakuum hereketiniň öňüni almaga we zeýkeşleri ýeňilleşdirmäge kömek edýär.

 • Portable Hospital Urine Drainage Leg Bag

  Göçme hassahananyň peşew çykaryjy aýak sumkasy

  1.Hakyky elastik gaýyşlar bilen budda daňmak üçin amatly, her halta öňünden birikdirilen lateks - mugt elastik gaýyşlar bilen.

  2. Dokalmadyk Yzky tarapda bar, hassanyň rahatlygyny ýokarlandyryň

  3.Siýdik sumkasy uzak wagtlap düşekde çynlakaý we oňaýsyz hassany peşew ýygnamak üçin ulanylýar.Drena tube turbasyndan gorag depesini çekiň we nelaton kateter bilen birikdiriň.Haltajygy we deşik gözlerini ulanyp, sumkany hassanyň düşeginde asandan soň ulanmaga taýýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2