sahypa_banner

önümleri

 • “Tube Lateks”, “Y” saýty bilen IV infuziýa toplumy

  “Tube Lateks”, “Y” saýty bilen IV infuziýa toplumy

  Infuzion toplumy, birleşdiriji bilen çeýe turba birikdirilen, bir gezek ulanylýan, steril, ganatly iňňe.Wena damar suwuklyklaryny has ýiti ulgam bilen infuziýa etmek üçin dürli ulgamlar bilen ulanylyp bilner.

  Oňa pyçak, tüýdük, howa girelgesi, ýumşak turba, damja kamerasy, süzgüç we akym sazlaýjy üçin plastmassa goraýjy girýär.Beýleki dürli bölekler sarp edijileriň islegine görä.

 • Port we Ganatlar bilen IV Cannula Kateter

  Port we Ganatlar bilen IV Cannula Kateter

  IV Kateter bir gezek ulanylýan lukmançylyk sarp ediş serişdelerine degişlidir, şonuň üçin olary ulanmagyň ýygylygy gaty ýokary.

  Şol bir wagtyň özünde dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak we endikleri ulanmak üçin köp görnüşi taýýarladyk. Size sanjym porty, Kebelek, ruçka ýaly we kiçi ganat berip bileris.

  Iňňäniň ululygy barada size 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G we 26G berip bileris.

  Şol bir wagtyň özünde, müşderiler olary tapawutlandyrmak üçin dürli reňk saýlap bilerdiler. Bizde gülgüne, gök, sary we ş.m. ýaly yzygiderli reňkler bar.

 • IV Burette Burette bilen infuziýa toplumy

  IV Burette Burette bilen infuziýa toplumy

  Gutardylan kamera (burette) bilen gurlan steril infuziýa, belli bir wagtyň içinde takyk mukdarda infuziýa ýa-da sanjymly dermanlary haýal damar bilen dolandyrmak üçin.Bu ulgam giperwolemiýa töwekgelçiligini çäklendirýär (näsaga aşa köp mukdarda infuziýa berilýär).Gan we gan önümleri üçin ulanylmaly däl.

 • Lukmançylyk giňeltmesi bir gezek ulanylýan IV giňeltmek turbasy

  Lukmançylyk giňeltmesi bir gezek ulanylýan IV giňeltmek turbasy

  Lukmançylyk derejesindäki PVC ýa-da DEHP mugt

  Uzynlygy 15 sm-den 250 sm-e çenli

  Fokary çeýe we kink çydamly

 • Kelläniň damar toplumy / Kebelek infuziýa toplumy

  Kelläniň damar toplumy / Kebelek infuziýa toplumy

  Kelläniň damar toplumy, birleşdiriji bilen çeýe turba birikdirilen, bir gezek ulanylýan, steril, ganatly iňňe.Wena damar agyrlyk güýji infuziýasy üçin ulanylyp bilner.