page_banner

önümleri

  • Blood Set Blood Transfusion Set

    Gan goýmak

    Geçiriş toplumy, birleşdiriji bilen çeýe turba birikdirilen, bir gezek ulanylýan, steril, ganatly iňňe.Gany üpjün etmek we ýygnamak üçin dürli ulgamlar bilen (luer adapter ulgamy, saklaýjy) we / ýa-da damar suwuklyklaryny luer ulgamy bilen geçirmek üçin ulanylyp bilner.

    Düwürtik, tüpeň, howa girelgesi, ýumşak turba, damja kamerasy, gan süzgüji we akym sazlaýjy üçin plastmassa goragçyny öz içine alýar.