sahypa_banner

önümleri

  • Gan goýbermek

    Gan goýbermek

    Geçiriş toplumy, birleşdiriji bilen çeýe turba birikdirilen, bir gezek ulanylýan, steril, ganatly iňňe.Gany üpjün etmek we ýygnamak üçin dürli ulgamlar (luer adapter ulgamy, saklaýjy) we / ýa-da damar suwuklyklaryny has pes ulgam bilen geçirmek üçin ulanylyp bilner.

    Oňa pyçak, tüýdük, howa girelgesi, ýumşak turba, damja kamerasy, gan süzgüji we akym sazlaýjysy üçin plastik goragçy girýär.