page_banner

önümleri

Endotracheal intubating stilet

gysga düşündiriş:

Inkubasiýa stili alýumin zolakdan we daşarky turbadan durýar.Daşky ýeň PVX materialdan ýasalýar.Intubasiýa stili, intubasiýany ýeňilleşdirmek üçin klinikada şekillendirmek üçin ulanylýar.Gollanma simini inkubasiýa etmezden ozal endotracheal turba salyň.Intubating stili, intubasiýa üçin oňyn kömek edýär.Has kyn hassalarda ET Tube-yň ornaşdyrylmagyna kömek etmek üçin çeýe plastmassa örtükli stil.ET turbasynyň kyn intubasiýa üçin has aňsat ugrukdyrylmagyna rugsat beriň.Intubasiýa stili Endotracheal Tube ýa-da degişlilikde Reinforced Endotracheal Tube bilen bilelikde gaplanyp satylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Aýratynlyklary:

- Lukmançylyk derejeli PVC (DEHP ýa-da DEHP mugt)

- Ikisiniň hem gaty wersiýasy we yzygiderli wersiýasy

- Intubasiýany ýeňilleşdirmek üçin trakeal turbany öňünden emele getirmek üçin döredilen stil.

- Trakeat turbasynyň intubasiýasy üçin islenýän görnüşe aňsatlyk bilen uýgunlaşyň

- Çeňňegiň üstünde ýygnan lýumen sorujy sekresiýalar bilen

- Trakeal turbanyň intubasiýasy üçin islenýän görnüşe aňsatlyk bilen uýgunlaşyň

- Easyeňil goýmak we çykarmak üçin stil bilen trakeal turbanyň arasynda pes sürtülme

- distal uçuň ujy

- Softumşak, süýümli gabyk distal metal ujuny uzadyp, intubasiýa wagtynda şikesleri azaltmak üçin atrawmatiki ujy emele getirýär

- Alýumin zolagynyň uzalmagy, emele gelmegini aňsatlaşdyrýar.

- Alýumin zolagy polietilen bilen örtülendir, üstü gaty tekiz we turbany salmak we aýyrmak aňsat.

- Kellesi tegelek we tekiz bolup, trahale diwaryna zeper ýetýär.

- Dokumanyň şikesini azaldýan tekiz emele gelen ujy bar.Useeke-täk ulanmak, kesel ýokaşma howpuny azaldar.

- Çaga ululary üçin 3 ululykda bolmaly.

Spesifikasiýa

No.ok.

Ölçegi (Fr / CH)

Ulanylýan trakeal turba

Uzynlygy (mm)

HTC0606

6

<3,5 mm

310

HTC0610

10

4.0-5.0 mm

390

HTC0614

14

> 5.5 mm

390


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň