page_banner

önümleri

Lukmançylyk çaga ululary orta konsentrasiýa Kislorod maskasy kislorod bejergisi

gysga düşündiriş:

Kislorod maskalary adama kislorod ýa-da beýleki gazlar bilen üpjün etmek üçin gurlan enjamlardyr.Bu görnüşdäki maskalar burnuň we agzyň üstünde bir-birine gabat gelýär we kislorod maskasyny kislorodyň saklanýan ýeri bilen birleşdirýän turba bilen enjamlaşdyrylýar.Kislorod maskasy PVC-den ýasalýar, agramy ýeňil bolansoň, beýleki maskalara garanyňda has amatly, hassalaryň kabul edilmegini ýokarlandyrýar.Aç-açan plastik maskalar, ýüzüni görünýän görnüşde galdyrýar, bu hyzmat üpjün edijilere hassalaryň ýagdaýyny has gowy kesgitlemäge mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kislorod maskasy

Kislorod maskalary adama kislorod ýa-da beýleki gazlar bilen üpjün etmek üçin gurlan enjamlardyr.Bu görnüşdäki maskalar burnuň we agzyň üstünde bir-birine gabat gelýär we kislorod maskasyny kislorodyň saklanýan ýeri bilen birleşdirýän turba bilen enjamlaşdyrylýar.Kislorod maskasy PVC-den ýasalýar, agramy ýeňil bolansoň, beýleki maskalara garanyňda has amatly, hassalaryň kabul edilmegini ýokarlandyrýar.Aç-açan plastik maskalar, ýüzüni görünýän görnüşde galdyrýar, bu hyzmat üpjün edijilere hassalaryň ýagdaýyny has gowy kesgitlemäge mümkinçilik berýär.

Aýratynlyklary

Kislorod maskasynyň aşakdaky aýratynlyklary bar:

-100% lateks mugt

- Näsagyň rahatlygy we gyjyndyrma nokatlaryny azaltmak üçin tekiz we ýelekli gyrasy

- Gabygy halta

- EO tarapyndan steril, ýekeje gezek ulanmak

Çig mal

- Yssyz we ýumşak lukmançylyk derejeli PVC hassalara iň ýokary howpsuzlygy we rahatlygy getirýär

- “DEHP bilen” görnüşi we “DEHP mugt” görnüşi opsiýalar üçin elýeterlidir

- Ak açyk we ýaşyl aç-açan poliwinil hlorid bölejigi bilen boluň.

Kislorod turbasy

- Adatça 2m ýa-da 2.1m turba düzülýär

- airyldyz lýumen, howa akymynyň bes edilmek howpuny azaltmak üçin dizaýn

- Luer süýşüriji (adaty) birleşdiriji we luer gulpy (uniwersal täze görnüş) birleşdiriji bilen boluň

Masüz maskasy

- Ergonomiki dizaýn, doly örtügi ýeňilleşdirýär we kislorod gazynyň syzmagyny azaldýar

- Düzülip bilinýän burun gysgyjy amatly bolýar

- Gowy gyrasy egrelmek

- Güýçli deşik, elastik gaýyş bilen çekilende ýüz maskasynyň gyrasynyň döwülmeginiň öňüni alýar

Elastik gaýyş

- Çeýeligi dürli hassalaryň kellesini düzetmek üçin has uzyn ýa-da gysga mümkinçilik berýär

- Lateks ýa-da lateks erkin görnüşi bolup biler

- Maskadan çekilmezligi üçin galstuk bilen

Ölçegi

- Çaga standarty

- Çaga uzaldyldy

- Ulular üçin standart

- Ulular uzaldyldy

Turbalar bilen

No.ok.

Ölçegi

HTA0101

Turbalar bilen çaga standarty

HTA0102

Çaga turbasy bilen uzaldyldy

HTA0103

Turbalar bilen ulularyň standarty

HTA0104

Ulular turba bilen uzaldyldy

Turbasyz

No.ok.

Ölçegi

HTA0105

Turbasyz çaga standarty

HTA0106

Çaga turbasyz uzaldyldy

HTA0107

Turbalarsyz ulularyň standarty

HTA0108

Ulular turbasyz uzalýar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň