sahypa_banner

önümleri

Lukmançylyk çaga ululary orta konsentrasiýa kislorod maskasy kislorod bejergisi

gysga düşündiriş:

Kislorod maskalary adama kislorod ýa-da beýleki gazlar bilen üpjün etmek üçin gurlan enjamlardyr.Bu görnüşdäki maskalar burnuň we agzyň üstünde gaty gabat gelýär we kislorod maskasyny kislorodyň saklanýan tankyna birleşdirýän turba bilen enjamlaşdyrylandyr.Kislorod maskasy PVC-den ýasalýar, agramy ýeňil bolansoň, beýleki maskalara garanyňda has amatly, hassalaryň kabul edilmegini ýokarlandyrýar.Aç-açan plastmassa maskalar, ýüzüni görünýän görnüşde galdyrýar, bu ideg işgärlerine hassalaryň ýagdaýlaryny has gowy anyklamaga mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kislorod maskasy

Kislorod maskalary adama kislorod ýa-da beýleki gazlar bilen üpjün etmek üçin gurlan enjamlardyr.Bu görnüşdäki maskalar burnuň we agzyň üstünde gaty gabat gelýär we kislorod maskasyny kislorodyň saklanýan tankyna birleşdirýän turba bilen enjamlaşdyrylandyr.Kislorod maskasy PVC-den ýasalýar, agramy ýeňil bolansoň, beýleki maskalara garanyňda has amatly, hassalaryň kabul edilmegini ýokarlandyrýar.Aç-açan plastmassa maskalar, ýüzüni görünýän görnüşde galdyrýar, bu ideg işgärlerine hassalaryň ýagdaýlaryny has gowy anyklamaga mümkinçilik berýär.

Aýratynlyklary

Kislorod maskasynyň aşakdaky aýratynlyklary bar:

-100% lateks mugt

- Näsagyň rahatlygy we gyjyndyrma nokatlaryny azaltmak üçin tekiz we ýelekli gyrasy

- Gabygy halta

- EO tarapyndan steril, ýekeje gezek ulanmak

Çig mal

- Yssyz we ýumşak lukmançylyk derejeli PVC hassalara iň ýokary howpsuzlyk we rahatlyk getirýär

- “DEHP bilen” görnüşi we “DEHP mugt” görnüşi opsiýalar üçin elýeterlidir

- Ak açyk we ýaşyl açyk poliwinil hlorid bölejigi bilen boluň.

Kislorod turbasy

- Adatça 2m ýa-da 2.1m turba düzülýär

- Howa akymynyň bes edilmek töwekgelçiligini azaltmak üçin ýyldyz lýumen dizaýny

- Has süýşüriji (adaty) birleşdiriji we luer gulpy (uniwersal täze görnüş) birleşdiriji bilen boluň

Masüz maskasy

- Ergonomiki dizaýn, doly örtügi ýeňilleşdirýär we kislorod gazynyň syzmagyny azaldýar

- Düzülip bilinýän burun gysgyjy amatly bolýar

- Gowy gyrasy

- Güýçli deşik, elastik gaýyş bilen çekilende ýüz maskasynyň gyrasynyň döwülmeginiň öňüni alýar

Elastik gaýyş

- Çeýeligi dürli hassalaryň kellesini düzeltmek üçin has uzyn ýa-da gysga mümkinçilik berýär

- Lateks ýa-da lateks erkin görnüşi bolup biler

- Maskadan çekilmezligi üçin galstuk bilen

Ölçegi

- Çaga standarty

- Çaga uzaldyldy

- Ulular üçin standart

- Ulular uzaldyldy

Turbalar bilen

Haryt

Ölçegi

Ref.kody we kislorod turbasynyň uzynlygy

Önümiň reňki

1.5m

2m

Steril däl

Çaga standarty (S)

D020101L

D020102L

ýaşyl dury

Çaga uzaldyldy (M)

D020201L

D020202L

Ulular standarty (L)

D020301L

D020302L

Ulular uzaldyldy (XL)

D020401L

D020402L

Çaga standarty (S)

D020101B

D020102B

ak dury

Çaga uzaldyldy (M)

D020201B

D020202B

Ulular standarty (L)

D020301B

D020302B

Ulular uzaldyldy (XL)

D020401B

D020402B

Turbasyz

No.ok.

Ölçegi

HTA0105

Turbasyz çaga standarty

HTA0106

Çaga turbasyz uzaldyldy

HTA0107

Turbasyz ulular standarty

HTA0108

Ulular turbasyz uzaldyldy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň