page_banner

önümleri

Anesteziýa mini paketi oňurga we epidural toplumy

gysga düşündiriş:

Anesteziýa mini paketi kliniki hirurgiýada hassanyň epidural nerw bloky ýa-da subarahnoid üçin ulanylýar we guramalaryň arasynda ýiti örtük.Aşakdaky deşiklere garşylyk we korpusdaky bellikler ýerleşişi has takyklaşdyrýar.

Anesteziýa kiçi paketleri ýumşak ujy / adaty kateterlerden ybarat we ýapyk ujy we gapdal deşikleri bilen enjamlaşdyrylan epidural anestezi üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Anesteziýa mini paketi kliniki hirurgiýada hassanyň epidural nerw bloky ýa-da subarahnoid üçin ulanylýar we guramalaryň arasynda ýiti örtük.Aşakdaky deşiklere garşylyk we korpusdaky bellikler ýerleşişi has takyklaşdyrýar.

Anesteziýa kiçi paketleri ýumşak ujy / adaty kateterlerden ybarat we ýapyk ujy we gapdal deşikleri bilen enjamlaşdyrylan epidural anestezi üçin ulanylýar.

Epidural anesteziýa üçin anesteziýa mini paketi lukmançylyk enjamlary bolup, esasan çanaklyk, garyn we döş göwresindäki operasiýalarda ulanylýar.

Anesteziýa mini paketi epidural giňişlige köp ýa-da az analjezik morfini girizip, anestezi geçirmäge mümkinçilik berýär.

Aýratynlyklary:

- Oňurgaly toplum, Epidural toplum we kombinirlenen toplum bar

- Metal simli / bolmazdan kateter bar

Arza

Anesteziýa mini paketi oňurga / epidural ýa-da birleşdirilen oňurga / epidural ýa-da hiç wagt lokal-sebitleýin anesteziýa üçin.

Önümiň beýany

Oňurgaly toplum

No.ok.

Iňňäniň ululygy

Komponent

HTI0225

15GX3½

Oňurga iňňesi: 18-27G * 90mm

Epidural kateter: 0.8 / 1.0mm≥850mm belligi bilen köpeltmek

Epidural süzgüç: 0.22μm, gidrofob membranasy,

luer gulpy

LOR şpris: 7ml, 10ml bar

Kateter adapteri: TBA, kateterini doly goraň

* Umumy talap edilýän toplumyň ululygy 25G, beýleki iňňe ululyklary hem bar.

Epidural toplum

No.ok.

Iňňäniň ululygy

Komponent

HTI0316

16GX3½

Epidural iňňe: 16 / 18G * 80mm

Epidural kateter: 0.8 / 1.0mm≥850mm belligi bilen köpeltmek

Epidural süzgüç: 0.22μm, gidrofob membranasy, luer gulpy

LOR şpris: 7ml, 10ml bar

Kateter adapteri: TBA, kateterini doly goraň

HTI0318

18GX3½

* Umumy talap edilýän toplumyň ululygy 16G / 18G, beýleki iňňe ölçeg toplumlary hem bar.

Kombinirlenen oňurga we epidural toplum

No.ok.

Ölçegi

Komponent

Oňurga iňňesi

Epidural iňňe

HTI0416

16G

16G

Epidural iňňe: 16 / 18G * 80mm

Oňurga iňňesi: 25G * 110mm, galam nokady

Epidural kateter: 0.8 / 1.0mm≥850mm belligi bilen köpeltmek

Epidural süzgüç: 0.22μm, gidrofob membranasy, luer gulpy

LOR şpris: 7ml, 10ml bar

Kateter adapteri: TBA, kateterini doly goraň

HTI0418 18G 18G

* Umumy talap edilýän toplumyň ululygy 16G * 25G / 18G * 25G, beýleki iňňe ululyklary hem bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň