sahypa_banner

önümleri

Anesteziýa mini paketi oňurga we epidural toplum

gysga düşündiriş:

Anesteziýa mini paketi kliniki hirurgiýada hassanyň epidural nerw bloky ýa-da subarahnoid üçin ulanylýar we ýiti korpus guramalaryň arasynda hasam gowulaşýar.Aşaky punksiýa garşylygy we korpusdaky bellikler ýerleşişi has takyklaşdyrýar.

Anestezi kiçi paketleri ýumşak ujy / adaty kateterlerden ybarat we ýapyk ujy we gapdal deşikleri bilen enjamlaşdyrylan epidural anestezi üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Anesteziýa mini paketi kliniki hirurgiýada hassanyň epidural nerw bloky ýa-da subarahnoid üçin ulanylýar we ýiti korpus guramalaryň arasynda hasam gowulaşýar.Aşaky punksiýa garşylygy we korpusdaky bellikler ýerleşişi has takyklaşdyrýar.

Anestezi kiçi paketleri ýumşak ujy / adaty kateterlerden ybarat we ýapyk ujy we gapdal deşikleri bilen enjamlaşdyrylan epidural anestezi üçin ulanylýar.

Epidural anestezi üçin anestezi mini paketi lukmançylyk enjamlary bolup, esasan çanak, garyn we döş göwresindäki operasiýalarda ulanylýar.

Anesteziýa mini paketi epidural giňişlige köp ýa-da az analjezik morfini girizip, anestezi geçirmäge mümkinçilik berýär.

Aýratynlyklary:

- Oňurgaly toplum, Epidural toplum we kombinirlenen toplum bar

- Metal simli / bolmazdan kateter bar

Arza

Anesteziýa mini paketi oňurga / epidural ýa-da birleşdirilen oňurga / epidural ýa-da hiç haçan lokal-sebitleýin anesteziýa üçin.

Önümiň beýany

Oňurga toplumy

No.ok.

Iňňäniň ululygy

Komponent

HTI0225

15GX3½

Oňurga iňňesi: 18-27G * 90mm

Epidural kateter: 0.8 / 1.0mm≥850mm belligi bilen köpeltmek

Epidural süzgüç: 0,22μm, gidrofob membranasy,

luer gulp

LOR şpris: 7ml, 10ml bar

Kateter adapteri: TBA, kateterini doly goraň

* Adaty talap edilýän toplumyň ululygy 25G, beýleki iňňe ululyklary hem bar.

Epidural toplum

No.ok.

Iňňäniň ululygy

Komponent

HTI0316

16GX3½

Epidural iňňe: 16 / 18G * 80mm

Epidural kateter: 0.8 / 1.0mm≥850mm belligi bilen köpeltmek

Epidural süzgüç: 0.22μm, gidrofob membranasy, has gulp

LOR şpris: 7ml, 10ml bar

Kateter adapteri: TBA, kateterini doly goraň

HTI0318

18GX3½

* Umumy talap edilýän toplumyň ululygy 16G / 18G, beýleki iňňe ululyklary hem bar.

Oňurga we epidural toplumy

No.ok.

Ölçegi

Komponent

Oňurga iňňesi

Epidural iňňe

HTI0416

16G

16G

Epidural iňňe: 16 / 18G * 80mm

Oňurga iňňesi: 25G * 110mm, galam nokady

Epidural kateter: 0.8 / 1.0mm≥850mm belligi bilen köpeltmek

Epidural süzgüç: 0.22μm, gidrofob membranasy, has gulp

LOR şpris: 7ml, 10ml bar

Kateter adapteri: TBA, kateterini doly goraň

HTI0418 18G 18G

* Adaty talap edilýän toplumyň ululygy 16G * 25G / 18G * 25G, beýleki iňňe ululygyndaky enjamlar hem bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň